Redaktionen
14 Jun, 2022

Företrädesemission i Medfield Diagnostics

Företrädesemission i Medfield Diagnostics

Medtechbolaget Medfield är nära kommersiellt genombrott men behöver nu stärka upp och förbereda organisationen inför kommersialiseringsfasen. Bolaget kommer med innovation i tiden och utvecklar de diagnostiseringsverktyg som är nödvändiga för att snabbt identifiera stroke- och huvudskador i tidiga skeden. Teckningserbjudandet är säkerställd till ca 80% och givet att emissionen blir fulltecknad kommer detta adderar en nettolikvid om 18,1 mSEK till den nuvarande kassan om 6,6 mSEK. 

Ta del av teckningserbjudandet här

 

nyemission medfield diagnostics

 

Huvudprodukt

Bolagets huvudprodukt är den portable MD100 Strokefinder som är utvecklad för att användas av sjukvårdspersonal i närhet till skadeplatsen såsom i ambulanser eller vårdenheter vid exempelvis event eller flygplatser. Strokefinder har kommit en lång väg i sina kliniska studier och räknar med att kunna få CE-certifiering och inleda försäljningen redan Q3 2022. Med hjälp av AI och mikrovågor möjliggörs en undersökning av hela hjärnan inom några minuter vilket inte bara säkrar patienthälsan men även innebär signifikant tidsbesparingar inom vården.

 

Sammanfattning av företrädesemissionen:

Varje (1) unit består av fem (5) nyemitterade samt en (1) teckningsoption av serie TO 2

Teckningskurs: 21 SEK per unit (4,20 SEK per aktie)

Företrädesemission: 21,3 mSEK

Vid fullt utnyttjande av av samtliga teckningsoptioner: + 10,2 mSEK

Teckningsperiod: 9 juni - 23 juni 2022

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: säkerställd till ca 80%

 

emission medfield diagnostics

Kort om bolaget

Medfield Diagnostics AB (“Medfield) är ett svenskt medtechbolag som med hjälp av artificiell intelligence (AI) och mikrovågsteknik utvecklar produkter för att diagnostisera stroke och huvudskador. Stroke drabbar årligen ca 25 000 svenskar och i samband med insjuknandet är varje minut livsavgörande. Att omgående kunna förse vårdpersonal med beslutsunderlag och skicka patienten till rätt vårdinstans är en fråga om liv och död. Medfields innovation används för att effektivisera triageringen (prioriteringsprocessen vid akutmottagningar) och därmed säkerställa snabb och korrekt patientbehandling.

 
 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.