Emissioner
7 Apr, 2022
INBooks bokföringssystem

INBooks bokföringssystem

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

Nyemissionen i INBooks närmar sig sitt slut. INBooks utvecklar och säljer redovisningsprogram som förenklar livet för småföretagare och redovisningsbyråeer. Genom att förse marknaden med det enklaste och mest användarvänliga programmet för bokföring och redovisningen kan såväl oerfarna som erfarna upprätthålla en god bolagsstyrning. Mängden nya företag och behovet av redovsiningssystem når nya toppnivår men det saknas fortfarande aktörer som fångar botten av pyramiden -de små bolagen - vilka uppgår till ca 90% av marknaden. INBooks är först med att beröra detta segment med plattform som alla kan använda.

inbooks

Men INBooks siktar inte bara in sig på småföretagarna utan de utvecklar även stödsystem för redovisningsbyråer - ett segment som väntas växa kraftigast och stå för den största delen av INBooks framtida värdeskapande. Redovisningsbranschen har närmat sig digitaliserings- och automatiseringsarbetet, men bokföringsbyråerna har ännu inte vågat ta klivet och förändra sin prismodell från timbaserad prismodell till en fast prismodell. Med INBooks stödsystem kan konsulterana ta klivet, internalisera digitaliseringen och öka sin lönsamhet. Hur? Med en fast prismodel kommer det bli billigare för enskilda företag att vända sig till redovisningskonsulterna, samtidigt som konsulterna de kan ägna sig åt de mer komplexa momenten, förflytta sig uppåt i värdekedjan och öka marginalerna.emission inbooks

INBooks har sedan grundadet 2019 expanderat kraftigt och närmar sig nu en börsintroduktion. Med nytt kapital i kassan, ökad tillgång till kapitalmarknaden samt stärkt styrelse bäddar INBooks för fortsatt hög tillväxt. I TradeVenues senaste intervju med INBooks VD Mikael Folkesson kommenterar han nomineringen av Nils Carlsson, VD på Resurs Bank, till styrelsen. Nils Carlsson har likt Mikael erfarenheter från Fortnox och verkade som VD för bolaget 2016-2020, en period som utmärks av en exponentiell kursutveckling om ca 950%.  

"Nils kommer bli ett välkommet tillskott till styrelsen med sin bakgrund och sin förståelse för branschen och kommer därmed bidra positivt till bolaget på flera sätt." - Mikael Folkesson, VD.

inbooks aktie

Teckningsperioden stänger tisdagen den 12:de april 2022 och länkar till teckningserbjudandet finns nedan. Den fullständiga textintervjun med Mikael går att läsa här → Intervju. Vi har även publicerat en snabbanalys på INBooks som ni kan ta del av här → Snabbanalys.

Kort om INBooks erbjudande:

✓ Teckningsperiod: 28 mars - 12 april 2022

✓ Teckningskurs: 0,80 SEK per unit

✓ Minsta teckningspost: 6 500 units

✓ Emissionsbelopp: 26,4 MSEK

 

Läs mer om INBooks emission

Ta del av INBooks teckningserbjudande 

 → Informationsfolder

 → Prospekt

 → Anmälningssedel

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.