Emissioner
6 May, 2023
Intervju med Ingemar Gleissman MyMall

Intervju med emissionsaktuella MyMall

Uppdaterad:
11 May, 2023

E-handelsföretag kämpar om annonsutrymme i den alltmer digitala handelsvärlden och lägger stora delar av sin marknadsföringsbudget på att synas högst upp i sökmotorer som Google, Bing och Yahoo. Men med MyMall, en e-handelsplattform som använder en "Marketing Community"-affärsmodell, kan företag undvika dessa kostnader genom att finansiera marknadsföringen av de butiker som är med i communityn. Detta ger företagen större marknadsföringsbudget och ökad förväntad försäljning.

JUST NU: Webgallerian Scandinavia med sin e-handelsplattform MyMall reser nytt tillväxtkapital för att stärka försäljningen, support och fortsatt tekniskt underhåll av plattformen. Detta är en investeringsmöjlighet du inte vill missa. För att förstå och få ytterligare insikt i den unika affärsmodellen har vi fått en exklusiv möjlighet att intervjua bolagets VD, Ingemar Gleissman.

Ingemar Gleissman
Ingemar Gleissman
VD, Webgallerian Scandinavia

"E-handeln har tidigare präglats av ett starkt fokus på tillväxt och inte på lönsamhet. Det har förändrats radikalt i nutid. Vi har sedan en tid förändrat vår affärsmodell med just lönsamhet som fokus."

Intervjufrågor

Vad är bakgrunden till MyMall och hur grundades företaget?

- Konkurrensen inom e-handeln har ökat betydligt på senare år, trots den ökade efterfrågan. Jag tror att denna konkurrenssituation bara kommer att bli tuffare i framtiden. Att synas och marknadsföra sig som e-handelsföretag är viktigare än någonsin tidigare, och många företag väljer att minska sina marknadsföringskostnader under lågkonjunkturer, vilket är helt naturligt. Men det är just då som det är viktigt att agera och skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. Genom MyMall kan e-handelsföretag skapa ytterligare möjligheter att få konkurrensfördelar. Vi väljer att accelerera vilket vi tror är perfekt timing med tanke på den rådande lågkonjunkturen, då våra butiker behöver oss som allra mest.

Vad skiljer MyMall från konkurrenterna inom den digitala marknadsplatsbranschen, och varför ska en säljare välja att samarbeta med MyMall?

- I princip fokuserar alla marknadsplatser på att få in så många säljare / butiker som möjligt på sin plattform. De allra flesta av dessa butiker säljer för ganska lite pengar på marknadsplatsen. Det finns förstås några undantag men de är få. Med tusentals, och i vissa fall flera miljoner, säljare måste den enskilda butiken marknadsföra sig stenhårt på marknadsplatsen för att överhuvudtaget synas i bruset. MyMall satsar på färre butiker som säljer mer än många butiker som säljer lite. Vårt mål är 500 butiker som inte konkurrerar head to head. 

Sedan arbetar vi efter mottot att tillsammans är vi starkare. Butiker i MyMall bildar ett Marketing Community vilket gör att den enskilda butiken kan sänka sina kostnader för marknadsföring, öka sin försäljning och därmed få en större chans att bli lönsamma och till och med överleva.

Hur många produkter finns tillgängliga på MyMalls digitala marknadsplats, och hur många nya produkter lägger ni till varje år?

- Idag har vi ca 330 000 artiklar när man inkluderar olika varianter. Det kommer lätt att stiga till 1 miljon produkter inom 1 år.

MyMall har upplevt betydande omsättningstillväxt under senaste åren, men har ännu inte blivit lönsamt. Vilka åtgärder vidtar ni för att förbättra lönsamheten?

- Det är just det som är dilemmat. Den traditionella affärsmodellen för marknadsplatser är inte längre hållbar och fungerar egentligen inte för att skapa lönsamhet. Det finns flera exempel på marknadsplatser som existerat i mer än tio år, fått investeringar i storleksordningen 250 - 300 miljoner men ändå aldrig blivit lönsamma. En provision på mellan 10 - 15 % är inte tillräcklig för att täcka kostnaderna för driften av marknadsplatsen. Därför har investerare behövt pumpa in enorma summor för att hålla i gång verksamheten.

E-handeln har tidigare präglats av ett starkt fokus på tillväxt och inte på lönsamhet. Det har förändrats radikalt i nutid. Vi har sedan en tid förändrat vår affärsmodell med just lönsamhet som fokus. Med vår affärsmodell lyfter vi ut kostnaden för marknadsföringen ur resultaträkningen, får genom det en väsentligt större budget för marknadsföring vilket vi annars inte skulle kunna åstadkomma med egna medel i bolaget, vilket i sin tur leder till omfattande ökning av försäljningen för den enskilda butiken och i slutändan ett oöverträffat snabbt positivt resultat för bolaget.

MyMall är en starkt digitaliserad marknadsplats. Kan ni utveckla vad det betyder för både köpare och säljare?

- Här vill vi framhålla vår speciella strategi att fokusera på handplockade och kurerade mindre webbutiker som för konsumenten skapar spänning och gör shoppingen till en mer upplevelserik händelse. MyMall är online-motsvarigheten till de charmiga "pärlor" du finner på de lokala bakgatorna, bortom de stora, opersonliga shoppingstråken. 

En tjusning med shopping är att bli överraskad, att hitta butiker och produkter som man inte visste fanns. Begreppet social shopping har kommit att bli väldigt modernt och hett på senare tid. Shopping handlar om mer än bara vad du köper: det är en skattjakt för att upptäcka något nytt, en förhandling för att få en bra affär, en tid att komma ikapp med vänner och familj. Men för många har onlineshopping gjort upplevelsen till en opersonlig, otillfredsställande händelse. Det är bekvämt, snabb och enkelt, men många upplever att sitta framför en skärm eller en mobil som inte särskilt spännande. Klämma, känna, smaka, lukta som man kan göra i den fysiska butiken saknas. Med Live shopping kan detta bli ett starkt alternativ och göra tiden framför skärmen mer lustfylld. En trygghet och ett förtroende genom att någon gör detta åt dig.

Med det ständigt föränderliga landskapet av distributionskanaler, hur arbetar MyMall för att främja sin digitala marknadsplats och öka synligheten av sitt produktutbud?

- Väldigt få personer som driver en liten Webbutik har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att använda sig av sociala medier eller andra digitala marknadsföringskanaler på ett optimalt sätt. Vi har skannat av marknaden för att kunna hitta den bästa professionella digitala mediebyrån för att optimera utfallet av marknadsaktiviteter och nedlagda kostnader. Valet föll på AdomatIQ som har visat sig vara extremt skickliga och framgångsrika i sitt mediaarbete. Vi började vår digitala marknadsföringsresa baserat på vår nya affärsmodell för tre veckor sedan och har redan uppnått en ROAS under den senaste veckan på 15, det vill säga försäljning på 15 gånger nedlagd kostnad. Så här säger Alex Jilkhe, grundare och VD på AdomatIQ:

Jag kan inte dra mig till minnes en enda Googlekampanj vare sig på AdomatIQ eller tidigare i mitt yrkesliv där vi så snabbt nått denna siffra. Det finns flera förklaringar men vi har fått mycket bra stöd från hela ditt team. Amanda är mycket snabb och förstår precis vad vi är ute efter vilket ger oss mycket goda förutsättningar. Ni har dessutom en bra mix av butiker, vilket skapat ett mycket intressant och attraktivt sortiment.

Det är detta hela vår framgång bygger på, tillräcklig budget för att nå en hög ROAS som ger hög försäljning. Och det är vad vår nya affärsmodell åstadkommer.

Vad gör MyMall till en lönsam investeringsmöjlighet för potentiella investerare?

- Med en högre budget för marknadsföring som inte belastar bolagets resultaträkning och som ger en exponentiellt ökad försäljning blir bolaget lönsamt på mycket kort tid. Hög försäljning i kombination med lönsamhet ökar värdet på bolaget. CDON köpte Fyndiq för några månader sedan på en värdering drygt 1 gånger försäljningen. Med samma värderingsgrund kan en investering i MyMall innebära en ROI tio gånger på relativt kort tid.

Kommer du att delta i MyMalls kommande fundraising eller nyemission av aktier?

- Ja absolut. Det har jag gjort vid varje enskilt emissionstillfälle de senaste gångerna.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.