Redaktionen
29 Mar, 2024
VD-Intervju LC-tec

Intervju med LC-Tecs VD

Uppdaterad:
29 Mar, 2024

Just nu genomför LC-Tec en företrädesemission där teckningsperioden löper mellan den 19 mars och 5 april. Företaget har specialiserat sig på optiska komponenter som är baserade på den så kallade flytande kristallteknologin (eng. Liquid Crystal - LC). För att få en förståelse för bolaget samt vägen framåt så har vi fått möjligheten att genomföra en intervju med LC-Tecs VD, Olle Westblom. 

VD LCT intervju

Skulle du kort kunna beskriva vad LC-Tec gör samt hur ni särskiljer er från era konkurrenter?

LC-Tec utvecklar, tillverkar och säljer produkter baserade på flytande kristallteknik. Produkterna är elektroniskt avstämbara optiska filter för användning i videokameror, smarta glasögon, med högteknologiska och industriella tillämpningar. Det viktigaste är elektronisk avstämbarhet, det vill säga att användaren med hjälp av en elektrisk spänning kan kontrollera ljuset genom filtren. För vårt, för närvarande, viktigaste produktområde, videokameror är behovet stort att reglera ljuset in till kamerans sensor vid inspelning i olika ljusförhållanden med syftet att kontrollera sin exponering. Då använder fotografen ett varierbart gråfilter (ND-filter, där ND står för neutral density). Det finns idag tre sätt att göra det, antingen med ett filterhjul med fasta filter i videokameran där fotografen vrider in ett ND-filter med lämplig ljusdämpande funktion eller med två polarisationsfilter som roteras i förhållande till varandra och på så sätt minskas ljusintensiteten. Båda dessa metoder har nackdelar, den första genom att inspelningen måste stoppas vid byte av filter, den andra metoden ger artefakter som t.ex. färgskiftningar vid regleringen av ljuset. Den tredje metoden är användandet av ND-filter uppbyggda med flytande kristallteknik vilket inte ger någon av dessa bieffekter. LC-Tec är den enda oberoende leverantören som erbjuder marknaden elektroniskt avstämbara ND-filter, (”eND”), och då med egna patent. Den enda leverantören av videokameror som har egna inbyggda elektroniskt avstämbara ND-filter är Sony, men de säljer inte dessa till andra aktörer. Det gör att andra tillverkare av videokameror som vill utrusta sina videokameror med eND-filter kommer till oss.

Vad ser ni mest fram emot under den kommande 12-månadersperioden?

Vi jobbar i projekt med några stora kunder inom kamera och smarta glasögon. Projekten är komplicerade men många utmaningar har vi också passerat, i planerna kommer flera av dessa projekt att gå över till serieproduktion under den kommande 12-månadsperioden. Jag ser mycket fram emot den tidpunkt då vi kan meddela våra aktieägare att vi har den första ordern till någon av dessa kunder.

Vad har ni för mål på kort sikt?

Att dels genomföra företrädesemissionen som nu pågår med ett positivt utfall, dels att vi fyller orderboken med order på befintliga produkter, och inte minst att vi genomför kundprojekten enligt plan vilket även innebär etablering av produktion hos en utvald kontraktstillverkare. Detta blir nödvändigt för att klara de volymer som kunderna prognostiserat.

Varför genomför ni en emission?  

Som jag nämde tidigare har vi under lång tid arbetat med att utveckla och produktionsanpassa våra produkter tillsammans med våra kunder och utvecklingen har nu kommit så långt att vi är på väg att övergå till serieproduktion. Detta kommer att medföra avsevärt mycket högre volymer i antal sålda enheter och för att kunna möta denna ökade volym behövs ett ökat rörelsekapital liksom investeringar i produktionskapacitet, vilket är den huvudsakliga anledningen till att vi nu genomför den förestående offensiva företrädesemissionen.

LCT Olle Westblom

Skulle du kunna ge en kort motivering kring varför man ska investera i LC-Tec?

Jag anser att LC-Tec befinner sig i en mycket spännande fas just nu, med ett gynnsamt läge för en intressant utveckling. Jag bygger detta primärt på tre saker som sammanstrålar.

Delvis ser vi ett växande behov av inspelning av video. Användningen av rörliga bilder har ökar markant genom sociala medier och den snabba utvecklingen av högkvalitativa kameror i mobiltelefoner.

Vi ser också att Sony tar marknadsandelar med sina kameror som är utrustade med eND-filter, vilket leder till ett stort behov från övriga tillverkare att komma till oss för att få tag på motsvarande funktion.

Slutligen har vi utvecklat våra filter under flera år vilket gör att vi idag har teknik och produkter som uppfyller kraven från dessa mycket krävande kunder och vi utgör en trovärdig leverantör.

Det har uppmärksammats att vi fick utmärkelsen Best-Of-Show på IBC mässan i höstas för den mest intressanta tekniken. Vårt eND-filter är inbyggt i Z Cams videokamera som användes vid inspelning av actionscenerna i Mission Impossible: Dead Reckoning Part One. Samma typ av eND-filter är integrerade i den kanske mest använda videokameran för inspelning av biofilmer. Även om jag inte kan namnge kameratillverkaren så vet andra tillverkare att det är vi som levererar eND-filter. Att vi uppfyller denna tillverkares mycket höga krav ger förtroende hos andra kunder.

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.