Redaktionen
4 Sep, 2023
Advanced soltech nyemission

Kinesisk refinansiering och program kring utsläppsrätter förväntas lyfta Advanced Soltechs resultat

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

Refinansieringen i Kina, samt ett nytt kinesiskt förslag avseende handel med utsläppsrätter förväntas påverka Advanced Soltechs resultat mycket positivt under kommande år.

Som nämndes i tidigare nyhet har Advanced Soltech genomfört en refinansiering i Kina som innebär att företaget får en betydligt lägre räntekostnad, lägre skattekostnader samt en nästintill eliminerad valutarisk. Refinanseringen är en så kallad “sales-leaseback” lösning som tillhandahålls av JiangSu Leasing som är ett av Kinas största leasingbolag. Lösningen fungerar som ett traditionellt banklån och har en löptid på 7 år. Företaget beräknar att finansieringskostnaden genom refinansieringen i princip halveras mellan 2023 och 2024.

advanced soltech kina refinansiering

Dessutom har Kina nyligen lanserat ett program för att minska koldioxidutsläppen i landet. Programmet kallas för China Certified Emission Reductions (CCER) och antas ha en betydande roll för att Kina ska kunna nå sina mål kring förnybar energi. Under CCER får producenter av förnybar energi utsläppsrätter som därefter kan säljas på den kinesiska koldioxidmarknaden,. Det nya förslaget skulle innebära att Advanced Soltech omfattas av programmet och bedömer i nuläget att CCER-systemet kommer vara tillgängligt för företaget under andra halvan av 2024. Med företagets förväntade produktion för 2024 och med samma genomsnittspriser som 2022, estimerar bolaget att resultatet före skatt per år ökar med mellan 8 och15 MSEK. Detta är således utöver den tidigare avgivna prognosen för 2024 där bolaget prognostiserar intäkter på 272 MSEK och ett resultat före skatt på 55 MSEK.

Nyemission 28 augusti - 11 september

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.