Emissioner
28 Aug, 2023
Nyemission Advanced Soltech

Nyemission Advanced Soltech

Uppdaterad:
28 Aug, 2023

Den 28 augusti inleds teckningsperioden för Advanced Soltechs nyemission på First North Growth Market, Stockholm. Teckningsperioden löper mellan 28 augusti och 11 september 2023. Advanced Soltech är ett solenergiföretag som driver, äger samt finansierar egna solcellsanläggningar i Kina. Emissionsbeloppet om maximalt 99 MSEK syftar till att återbetala den sista utestående svenska obligationen samt säkerställa kapital för fortsatt tillväxt.

Om Advanced Soltech

Advanced Soltech bygger, äger, finansierar och driver takbaserade solenergiinstallationer på sina kunders tak i Kina. Den operativa verksamheten bedrivs i två helägda kinesiska dotterbolag (Advanced Soltech Renewable Energy Co. Ltd. och Longrui Solar Energy Co. Ltd.). Företagets affärsstrategi är att kunden inte betalar för anläggningen utan i stället ingås ett långvarigt, 20 årigt, avtal som förbinder kunden att köpa den el deras soltaksanläggning genererar. Bolagets kunder utgörs främst av medelstora samt större företag och organisationer, såväl noterade som privata och statligt ägda.

Advanced Soltech Nyemission

Påverkan på företaget samt grunden till emission

Styrelsen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) beslutade den 14 juni 2023 att genomföra en företrädesemission om maximalt 99 MSEK för att återbetala den sista utestående svenska obligationen, SOLT4, samt i syfte att säkerställa kapital för fortsatt tillväxt. Företrädesemissionen riktar sig främst till de aktieägare som inte erbjöds möjligheten att teckna aktier i den riktade nyemissionen om 141 MSEK som genomfördes i juni 2023, och som i kombination med den refinansiering om cirka 810 MSEK som säkerställts i Kina utgjorde en del av återbetalningen av obligationerna SOLT2, SOLT3 och SOLT5.

Finansieringen i Kina har en löptid på 7 år och en årlig ränta på ungefär 7%. Denna refinansiering innebär en rad mycket positiva effekter för bolaget såsom mycket lägre räntekostnad, lägre skattekostnader samt en nästintill eliminerad valutarisk.

Med hjälp av refinansieringen har företaget skapat en god grund för fortsatt lönsam tillväxt samtidigt som de har skapat en mycket bra finansiell plattform för att kunna nå sitt mål om en installerad kapacitet på 1000 MW vid utgången av 2026, vilket är fyra gånger nuvarande kapacitet om 252 MW.

Sammandrag av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie som innehas den 22 augusti erhålls tre (3) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. 
  • Teckningsperiod: 28 augusti 2023  - 11 september 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 99 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 95 MSEK
  • Teckningskurs: 10,00 per aktie 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.