Redaktionen
13 Jul, 2023
Kommentar: Bodyflight förvärvar VR-upplevelsebolag

Kommentar: Bodyflight förvärvar VR-upplevelsebolag

Uppdaterad:
24 Jul, 2023

Sammanfattning

  • Bodyflight förvärvar majoriteten av aktierna (51 %) i VR-upplevelsebolaget VREX AB.
  • Syftet med förvärvet är att skapa konsolideringseffekter där man ser goda möjligheter till ökad omsättning och förbättrat resultat.
  • VREX AB hade ett positivt kassaflöde för räkenskapsåret 2022 och redovisade en nettoomsättning på 8,9 MSEK med en vinstmarginal på 7 procent. 
  • VREX väntas bidra direkt positivt till verksamheten genom att omsättning och resultat ökar med cirka 20-30 % för koncernen.
  • Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 6,425 MSEK, vilket värderar bolaget till 1,4 gånger omsättningen och 20 gånger resultatet baserat på fjolårets siffror.
  • Micha Velasco, VD för Bodyflight Sweden AB, är involverad på båda sidor av förvärvet då han sitter i styrelsen för VREX AB, men har inte avyttrat aktier i denna transaktion. 
  • Velasco äger aktier i VREX AB både privat och genom sitt bolag som uppgår till 29,21 %.

Kommentar

I och med förvärvet slår sig Bodyflight in på ett helt nytt verksamhetsområde och breddar därmed sin tjänsteportfölj till att inklude virtuella upplevelser (VR). Förvärvet markerar även att bolagsgruppen tar sina första steg mot att bli en upplevelsekoncern, vilket inkluderar att skapa ett starkare varumärke och ett mer diversifierat intäktsflöde.

Lönsamhetskalkylen är av särskilt intresse i affären. Jämfört med bolagets befintliga vindtunnlar kräver en VR-anläggning betydligt mindre kapital och möjliggör tillväxt med högre marginaler och lägre kapitalbindning. En VR-anläggning med en kapacitet på 18 till 30 personer per timme kostar mellan 4–7 MSEK att upprätta, att sätta i relation till en vindtunnel av motsvarande kapacitet vilket uppskattas kräva en grundinvestering om 70–90 MSEK.

VREX har för närvarande två anläggningar, men Bodyflight har planer på att betydligt öka detta antal. Enligt pressmeddelandet förväntas varje ny VR-anläggning generera en omsättning på mellan 5–10 miljoner och en vinstmarginal på cirka 17%. Under 2024 planerar man att lansera tre nya anläggningar varefter man expanderar med 4-5 anläggningar per år. 

En framgångsrik expansion innebär således ett potentiellt omsättnings- och vinsttillskott om 22,5 respektive 3,8 MSEK, mot slutet av 2024. Lägg därtill motsvarande siffror från den befintliga verksamheten som för 2022 uppgick till 8,9 och 0,6 MSEK. Som referenspunkt uppgick Bodyflights nettoomsättning och resultat för 2022 till cirka 29 MSEK respektive 2 MSEK.

Sett till en mindre kassa om ca 3 MSEK vid utgången av Q1-23 (med reservation för avdraget från den kontanta andelen av köpeskillingen för förvärvet) kan man konstatera av en enklare servettskiss att de indikerade expansionsplanerna för närvarande inte enbart kan finansieras genom befintliga kassaflöden. Vad man kan göra däremot är att dra fördel av en stark position inom den svenska nöjesmarknaden och en skuldsättning som förbättrats avsevärt. Kan bolaget redovisa för en fortsatt positiv vinstutveckling är sådant tillväxtkapital inte något som kapitalmarknaden bör se alltför negativt på. 

Det kommer att bli intressant att följa hur bolagsgruppen kommer att ta tillvara på de goda tillväxtprospekts som identifierats inom VR.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.