Press
9 Jul, 2024
nyfosa joint venture samfosa

Nyfosa förvärvar resterande 50% av aktierna i sitt norska JV Samfosa AS

Uppdaterad:
9 Jul, 2024

Nyfosa har avtalat om att förvärva resterande 50 procent av aktierna i Samfosa AS från joint venture-partnern Ringmuren AS (moderbolag till Samfunnsbyggeren AS). Samfosa AS kommer därefter att bli ett helägt dotterbolag till Nyfosa. Aktierna beräknas tillträdas i september 2024.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Köpeskillingen motsvarar ett fastighetsvärde om 1 462 MNOK, vilket överensstämmer med det externt bedömda marknadsvärdet per 30 juni 2024.

I samband med transaktionen kommer Samfosa att avyttra ett hotell, en projektfastighet och fyra (med tredje man) delägda bolag till Ringmuren AS för 134 MNOK, motsvarande fastigheternas externt bedömda marknadsvärden per 30 juni 2024.

Efter transaktionerna kommer Nyfosa att äga nio fastighetsenheter i Skien, Porsgrunn och Horten, söder om Oslo, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 97 000 kvadratmeter med lokaler för kontor, handel, lager samt lätt industri. Det årliga hyresvärdet uppgår till 114 MSEK och uthyrningsgraden uppgår till 92 procent. Den genomsnittliga återstående avtalslängden uppgår till 5,0 år. Nyfosa tar även över den befintliga förvaltningsorganisationen i Norge.

Genom transaktionen stärker vi kassaflödet i Nyfosa samtidigt som vi skapar oss större handlingsfrihet att agera i Norge”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:
Stina Lindh Hök, VD, tel: 070-577 18 85, e-post: stina.lindh.hok@nyfosa.se

nyfosa samfosa

Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtregioner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Den 31 mars 2024 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till 39,5 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Bifogade filer
Nyfosa förvärvar resterande 50 procent av aktierna i sitt norska joint venture Samfosa AS

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.