Press
9 Apr, 2024
Sibek trafikverket

Sibek har tilldelats Ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK

Uppdaterad:
9 Apr, 2024

Sibek har av Trafikverket tilldelats uppdraget Ramavtal avseende Kompetens signalteknik. Ramavtalet tilldelas endast en konsult och uppdraget startar så snart avtalet är signerat och löper över två år med option på 1+1 år. Trafikverkets uppskattning av volymen på ramavtalet motsvarar en summa på cirka 23 miljoner kronor för Sibek.

David Berg
David Berg
VD för Sibek

Det här är en fantastisk framgång för Sibek. Uppdraget kommer att ha stor betydelse för vår verksamhet de kommande åren. Kraven var mycket högt ställda i denna upphandling och det är tack vare vår breda kompetens inom signalteknik som vi blir tilldelade detta uppdrag av Trafikverket.

Uppdraget omfattar att förse projekten inom den digitala tåglägestjänsten med kompetens avseende signalering, signalteknik och anläggningsdata för järnvägsanläggningar samt att förse de av Trafikverket drivna projekten inom den digitala tåglägestjänsten med de kompetenskonsulter som behövs för att säkra framdriften för nuvarande, kommande samt angränsande projekt för uppdrag främst på VO Trafik och VO Underhåll.

En sedvanlig 10 dagars överklagandeperiod föreligger innan kontrakt kan tecknas mellan parterna.

Certified Adviser
Eminova Fondkomission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm
Adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10

Kontakter
David Berg, VD
david.berg@sibek.se, 070-204 38 71

Ulrika Pettersson, IR-ansvarig
ulrika.pettersson@sibek.se, 0730 -42 60 30

Om oss
Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Sibek har 70 medarbetare i olika delar av landet. Den geografiska spridningen gör det möjligt för Sibek att leverera tjänster i hela landet. De tjänster Bolaget levererar är huvudsakligen inom driftsättning, projektering och projekt- och byggledning.

Denna information är sådan information som SIBEK är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-09 10:50 CEST.

Bifogade filer
Sibek har tilldelats Ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.