Press
10 Jul, 2024
nyfosa stina lindh

Vd Stina Lindh Hök lämnar Nyfosa 2025

Uppdaterad:
10 Jul, 2024

Efter fyra år som vd för Nyfosa har Stina Lindh Hök och styrelsen kommit överens om att hon lämnar sitt uppdrag. Stina kommer att arbeta kvar som vd tills en ny vd tillträtt för att säkerställa en välordnad överlämning.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Stina Lindh Hök tillträdde rollen som Nyfosas vd 2020 och var dessförinnan operativ chef. Sammantaget har Stina arbetat i 14 år på Nyfosa och dess föregångare, Hemfosa Fastigheter.

Stina Lindh Hök kommer att kvarstå som vd till dess att en ny vd tillträtt och överlämning slutförts, dock senast till den 1 februari 2025.

Jag har varit med och byggt upp Nyfosa sedan vi la grunden för bolaget för 14 år sedan. Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa. Det är verkligen med blandade känslor som jag lämnar min roll. Jag är dock stolt över att kunna lämna ifrån mig det Nyfosa vi har idag, ett bolag som står starkt och med bra framtidsutsikter. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla kollegor och affärspartners för de fantastiska år vi har haft tillsammans,” säger avgående vd Stina Lindh Hök.

Nyfosa ceo lämnar

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Stina Lindh Hök för det arbete hon har utfört för bolaget. Under hennes tid som vd har Nyfosaaktien haft en totalavkastning som överstigit 70 %. Styrelsen kommer nu att inleda rekryteringsprocessen av Stinas efterträdare,” säger Nyfosas ordförande David Mindus.

Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtregioner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Den 31 mars 2024 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till 39,5 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

För mer information, vänligen kontakta:
David Mindus, styrelsens ordförande, tel 070-602 76 35

Denna information är sådan information som Nyfosa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-07-10 12:14 CEST.

Bifogade filer
Vd Stina Lindh Hök lämnar Nyfosa 2025

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.