Veckobrev
25 Apr, 2022
Veckobrev v.16

Veckobrev v.16

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

I bakgrunden av vårens rapportsäsong har mycket hänt på TradeVenue. Vi har - utöver att publicerat vårens första rapportkommentar - kunnat offentliggöra Bonzun som nytt fullbevakat bolag och återknutit bekantskap med fintech-bolaget Nowonomics. Nedan finner ni en kort sammanfattning av Nowonomics samt en summering av den senaste analysen på Nyfosa.

Nowonomics

Nowonomics AB är ett svenskt fintechbolag grundat år 2015. Bolagets har som mål att främja sparande till pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa bolagets kunder till en bättre framtida ekonomi. Nowos plattform består av en skalbar lösning och riktar sig mot den arbetsföra befolkningen i Sverige och på sikt sparare i Europa. I dagsläget har Nowo drygt 70 000 aktiva medlemmar med ett ISK eller fondkonto hos dotterbolaget QQM Fund Management AB. Nowonomics intäkter härrör sig främst från ersättningen från fondbolaget samt ersättningar som genereras från samarbetspartners när kunderna interagerar med dessa. Alla medel som sparas av medlemmarna placeras i NOWO Global Fund som förvaltas av QQM. 

Nowonomics från ett ägarperspektiv

Nowonomics är ett intressant case från ett aktieägarperspektiv sett till utvecklingen av bolagets användarbas samt den historiskt sett goda fondförvaltningen. Med de värderingar som finns i sektorn där fintech-bolag såsom Revolut, Wise och PayPal främst fokuserat på transaktioner, ger Nowos tydligt definierade nisch mot pension goda förutsättningar att bli en väsentlig fintech aktör med proportionerligt likvärdig värdering. Målsättningen är att erövra den europeiska marknaden för privat sparande till pensionen och som ett steg i rätt riktningen sker fondförvaltningen sedan någon månad tillbaka in-house efter förvärvet av det internationellt prisbelönta fondbolaget QQM Fund Management. Nowonomics fond Nowo Global Fund har sedan startår 2016 haft en årlig snittavkastning om 12% vilket bland annat resulterat i högsta betyg hos Morningstar tillsammans med 5 hållbarhetsglober.

Se aktien hos Avanza

Tekniskt positiv på kort sikt. I skrivande stund påvisar vår tekniska analys starka köpsignaler för Nowonomics aktie $NOWO sett till indikatorer som glidande medelvärde och exponentiellt glidande medelvärde för 10 → 50 bakåtgående observationer. 

Läs mer om Nowonomics här

Analysera $NOWO hos TradingView

Rapportkommentar Nyfosa: "Fortsatt snabb hyres- och resultattillväxt"

---------------------------------------------------

- Fortsatt snabb hyres- och resultattillväxt

- Inflation och stigande räntor

- Mer utmanande period att vänta

---------------------------------------------------

Kort sammandrag:

Det är en fortsatt snabb hyres- och resultattillväxt i Nyfosa under det första kvartalet för 2022. Hyresintäkterna steg med hela 25% vilket kan sättas i relation till det tidigare rekordåret 2021 (+20%). Vid kvartalsskiftet uppgick Nyfosas fastighetsbestånd till 37,8 MdSEK (30,6) fördelat över tre länder efter det senaste inträdet i Norge. Till följd av den snabba expansionen ökade nettoskulden något.

Nyfosas hyresintäkter är till ca 90% kopplade till KPI i hyresavtalen vilket innebär att de är närmast helt inflationssäkrade. Tillsammans med ett väldiversiferat fastighetsbestånd ger detta Nyfosa goda förutsättningar på en turbulent inflation- och räntemarknad. Till följd av att många av bolagets lån förfaller inom ett år räknar vi med stigande räntekostnader om ca 40 MSEK år 2022 och ca 100 MSEK år 2023.

Ränteläget sätter ton på att en mer utmanande period är att vänta trots årets goda uppgång på 21%. För 2022 uppskattar vi en ökning av hyresintäkterna om 26% vilket bygger på under året tillkommna fastigheter (netto) om 3 MdSEK. Trots kurspressen på fastighetsaktierna handlas Nyfosa till en fortsatt premie om ca 10% vilket signalerar en tilltro från marknaden att bolaget kommer navigera sig fram även denna period.

Läs rapportkommentaren här

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.