Bolagsrapporter
15 May, 2024
ZOOMABILITY KVARTALSRAPPORT Q1 2024

Zoomability Int AB: Rapport Q1 2024

Uppdaterad:
15 May, 2024
Koncernen (SEK)2024-01-01
2024-03-31
2023-01-01
2023-03-31
2023-01-01
2023-12-31
Nettoomsättning327 2041 616 8196 678 334
Resultat efter finansiella poster-2 280 129-1 956 089-8 135 120
Balansomslutning10 978 82514 190 96310 716 182
Soliditet47%78%54%
Aktier per 2024-03-31: 12 069 303   

VD kommentar Q1 2024

Första kvartal har varit vårt klart sämsta sedan jag började min anställning som VD på Zoomability 2018. Men å andra sidan har vi inte haft bättre förutsättningar än nu för en stabil tillväxt än vad vi har när detta skrivs.  

Det låter kanske lite märkligt, men orsaken till den låga försäljningen är att vi helt enkelt inte kunnat producera alla de orders vi fått beroende på komponentbrist. Något som i sin tur var förorsakad av det dåliga utfall vi hade på företrädesemissionen i november 2023. De flesta av våra leverantörer kräver förskottsbetalning innan vi de skickar varorna, och fler vill också ha betalt med 30 % redan vid beställning, dvs innan de börjar producera. Sen är ofta Q1 är vårt sämsta kvartal varje år. Tyvärr kommer det att spilla över på Q2 också då vi först i början av juni kommer kunna återuppta en del av leveranserna.

Trots detta har jag stor tillförsikt inför resterande del av 2024. Med vår nya webbportal och avtal om nytt kapital om minst 9,5 MSEK från två nya huvudägare, kan vi äntligen satsa framåt på ett mer professionellt sätt. Därtill kommer vi förmodligen få in lite från våra nuvarande aktieägare på vår TO4, men vi vet ännu inte hur mycket. Personligen har jag tecknat alla mina 215 625 TO4, vilket ger bolaget ca 260 000 kr för att kunna växa.

zoom delårsrapport Q1 2024

Med hänvisning till ovanstående räknar jag med att i år överträffa försäljningen 2023 trots den dåliga starten. Och det enbart med den försäljning vi räknar med från USA, Norge, Italien och Sverige, dvs fyra av våra 18 länder där vi är verksamma.

En stor besvikelse under Q1 var dock uppsägningen av det avtal vi skrev på den 8 mars om ett JV i Kina med Xinhue Health Technologies. Att efter 4 månaders förhandlingar, och ett signerat avtal efter två dagars slutförhandlingar på plats i Binzhou få det uppsagt en dryg månad senare, var ytterst märkligt. Jag förstår fortfarande inte riktig varför, men den officiella förklaringen var att de inte kunde registrera vårt JV hos myndigheterna. Mer än så har inte framkommit.

Vi jobbar nu i skrivande stund för fullt med att hitta en ny partner i Kina, och en av de tre 3 kandidater vi diskuterar med är en kontakt vi fått av Xinhue.

Att snarast få till stånd en mer kostnadseffektiv produktion är mycket viktigt om vi ska kunna genomföra vår expansionsplan fullt ut, och därmed leverera ett positivt resultat redan 2025.

Glädjande för framtiden är därför den nya finansieringsavtalen, men också det samarbetsavtal med en av de nya storägarna, Unidaco, kring produktion och försäljning av Zoom Uphill och kommande produkter från Zoomability i stora delar av Asien och mellanöstern, där mer än 2 miljarder människor bor.

Med nytt kapital och starka samarbetspartners ser framtiden väldigt intressant ut. Att vi hade ett dåligt Q1 2024 spelar därför inte så stor roll då vi vet att vi har en mycket konkurrenskraftig produkt på en miljardmarknad i dollar där vi nu har ännu större möjlighet att bli en stor spelare i segmentet små fyrhjulsdrivna små elfordon. Och då inte bara för rullstolsburna utan också för alla som vill ta sig fram snabbt och bekvämt både i urbana miljöer och naturen.

Pehr-Johan Fager

VD Zoomability Int AB

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.