Bluelake Mineral

Bluelake Mineral

Översikt

Bluelake Mineral är ett svenskt prospekteringsbolag som fokuserar på att identifiera och utveckla intressanta gruv- och mineralprojekt. Förädlingen av gruvprojekten är tänkt att ske i samarbete med industriell partner eller avyttrat till dylikt. Bluelake Minerals prospekteringsportfölj är orienterad mot basmetaller, främst koppar, zink och nickel.
Lista
-
Sektor
Basmetaller
VD
Peter Hjorth
Ordförande
Neil Said
Bluelake Mineral aktie

Bluelake Mineral emission 2023

Teckningsperioden för Bluelake Minerals företrädesemission avslutades 4 april 2023. Läs mer om bolagets emission nedan. 

  • Emissionsbelopp: Emissionslikviden uppgår till ca 26,5 MSEK före utnyttjande av teckningsoptioner och före avdrag för emissionskostnader (4,9 MSEK). Teckningsoptionerna kan som mest tillföra ytterligare ca 15,9 MSEK.
  • Teckningskurs: 10,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
  • Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tjugoen (21) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) teckningsoption av serie TO3.
  • Teckningsperiod: 21 mars – 4 april 2023.
  • Teckningsoptioner: Varje en (1) teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 26 april 2024.
    Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: ca 75 % (motsvarande ca 19,8 MSEK).
  • Utspädningseffekt: Högst ca 32,3 procent av rösterna och kapitalet. Givet full teckning i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av de tillhörande teckningsoptionerna uppgår utspädningen till maximalt 41,7 procent.

Om Bluelake Mineral

Bluelake Mineral grundades år 1994 under namnet IGE Resources. År 2014 och 2020 genomförde bolaget två namnförändringar, först till Nickel Mountain Resources och därefter till Bluelake Mineral.

Aktien är listad på NGM Nordic SME under namnet Bluelake Mineral sedan den 29 december 2020. Företaget har sedan den 16 december 2016 varit listat under namnet Nickel Mountain Resources.

Bolaget är organiserat över dotterbolagen Vilhelmina Mineral AB, Joma Gruver AS och Nickel Mountain AB med projekten Stekenjokk-Levi, Joma respektive Rönnbäcken. Bolaget innehar även ett antal mindre satellitprojekt i form av svenska Jormlien, Ankarvattnet och norska Gjersvik.

Bluelake Mineral tillhandahåller koncernledningsfunktioner för dotterbolagen samt koncerngemensam finansiering för den svenska och utländska verksamheten. Projekten utvecklas i sin tur inom dotterbolagen där ytterligare finansieringsalternativen utvärderas på projektbasis. Syftet med den legala strukturen är att kunna utveckla de svenska och norska projekten inom respektive jurisdiktioner.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.