Redaktionen
30 Jun, 2023
 Intervju med Marco Marangoni VD för White Pearl Technology Group

Intervju med Marco Marangoni, VD för White Pearl Technology Group

Uppdaterad:
7 Jul, 2023

White Pearl Technology Group (tidigare DS Plattformen), oftast benämnt som White Pearl eller WPTG, befinner sig vid skrivande stund i slutskeedet av en process att omlistas på First North från NGM. Bolaget förvärvades av DS Plattformen i december 2022, Dividend Swedens SPAC-bolag, vilket därefter säkrade en plats på den svenska börsen. Med anledning av att aktiens första handelsdag närmar sig har TradeVenue fått möjligheten att genomföra en exklusiv intervju med dess VD, Marco Marangoni, för att få lära oss mer om bolaget.

OBS! Följande intervju är en översättning av den ursprungliga intervjun som genomfördes på engelska. Denna version har blivit översatt av TradeVenues redaktion och har inte blivit godkänd av någon representant från White Pearl. Om ni önskar läsa intervjun i dess ursprungliga språk, vänligen klicka på någon av länkarna ovan.

Intervjufrågor

Vad är bakgrunden till White Pearl och hur grundades företaget?

År 2019 grundades White Pearl av en grupp erfarna chefer från ledande globala IT-företag som sålde och utvecklade projekt i Mellanöstern, Afrika och Indien. Fokus var (och utgör fortfarande en stor del av intäkterna) att tillhandahålla tjänster (migrationer, integrationer, nya implementeringar) av ledande programvaror och SAAS-plattformar från leverantörer som SAP, Oracle, Microsoft, Unit4 med flera. 

Under de senaste åren har den ursprungliga gruppen av dotterbolag vuxit genom förvärv av nya företag med kompetens inom digital transformation, digital marknadsföring, mjukvaruutveckling, hårdvaru- och nätverkskunskap samt kunskap inom nya områden som artificiell intelligens och blockkedjeteknik. Så, vår profil som IT-aktör är nu extremt komplett då vi kan erbjuda tjänster, support och säljer även våra egna immateriella tillgångar. 

Vår resa började på tillväxtmarknader där vi fann rätt balans som organisation och vad gäller kvalitet/pris: kan vi nu attackera mer mogna marknader där vi är säkra på att vara riktigt aggressiva med våra erbjudanden och utgångspunkten är att ha Sverige som högkvarter.

historia white pearl
Historisk översikt

Vilka är White Pearls huvudsakliga konkurrensfördelar?

Som tidigare förklarat har vi hittat rätt balans mellan kvalitet och pris, så kunderna kommer att bli positivt överraskade av värdeerbjudandet. Dessutom kan vi erbjuda en bättre kundupplevelse genom att underlätta integrationen mellan olika programvaror och plattformar från olika leverantörer. Slutligen är vi redo att erbjuda effektiv support genom att våra globala leveranscenter finns belägna i samma tidszon som huvudmarknaderna. När vårt leveranscenter i Latinamerika aktiveras (vilket sker snart), kommer vi kunna erbjuda en verklig 24/7-supporttjänst. Vi kan erbjuda en kombination av dessa tjänster och expertis samt skapa ett anpassat erbjudande baserat på kundens verkliga behov (och budget).

White Pearl redovisar en sparsam årlig intäktstillväxt på cirka 1 procent mellan 2022 och 2021, med en vinstmarginal som legat omkring ungefär 8-9 procent under samma period. Vilka tillväxtstrategier har bolaget att fokusera på för att växa, och hur bidrar noteringen på First North till dessa satsningar?

För det första är det viktigt att komma ihåg att vi föddes under en kritisk period (COVID) när många företag hade problem med sina organisationer och i många fall justerade ned sina förväntningar på framtiden. I vårt fall befann vi oss i en utvecklingfas och även om detta sammanföll med en svår världsomfattande situation visade vi oss ha en dynamisk organisation som kan anpassa sig och förändras när det krävs. 

Nu när vi riktar fokus på framtiden och återgången till det normala efter COVID-19 bedömer ser vi goda framtidsutsikter. Med tanke på den planerade lanseringen av nya programvaror och SaaS-produkter (särskilt utvecklade för att nå små och medelstora företag), befinner vi oss i en position där vi kan göra ett stort kliv i intäkts- och vinsttillväxt. Vi överväger att fortsätta växa främst organiskt och delvis genom förvärv av intressanta och lönsamma företag, särskilt i Sverige och Europa.

lösningar white pearl
Produkter och tjänster

White Pearl har en intressant IT-portfölj med dotterbolag baserade i, och med exponering mot, världens snabbast växande regioner. Kan du utveckla vad detta nätverk betyder för företagets kunder?

Det är en stor trygghet för våra globala kunder eftersom de behöver samma kvalitet och expertis oavset var i världen de är stationerade. Dessutom är det en indikation på att vi är en komplex och välfungerande organisation som kan ta över projekt när som helst och samtidigt hålla nere de huvudsakliga kostnader som IT-företag normalt har. Med tanke på att vi strävar efter att ha större närvaro inom små och medelstora industrisektorer kommer denna starka priskontroll och garanti om högkvalitativa servicenivåer att göra skillnaden gentemot de flesta regionala konkurrenter.

marknad white pearl
Global marknadsnärvaro

Finns det några liknande företag inom andra branscher som du anser vara jämförbara med White Pearl?

När det gäller de stora aktörerna konkurrerar vi med Accenture, Deloitte eller Globant, men när det kommer till att erbjuda attraktiva lösningar kan vi överraska. När det gäller små och medelstora företag tror jag att vi kommer att utgöra ett intressant och framgångsrikt exempel på nytänkande, eftersom den här typen av företagssegment främst har en regional profil och inte global räckvidd.

affärsidé white pearl
Målbild: "Att bygga morgondagens digitala teknologi idag""

Vad gör White Pearl till en attraktiv investering?

Som ett globalt företag verkar vi på olika marknader och är därför inte utsatta för de typiska lokala eller regionala ekonomiska riskerna eller negativa påverkningar. Betydelsen av att vara ett globalt företag är hög eftersom vi kan analysera de mest lönsamma marknaderna och ta sig an dem vid rätt tillfälle. I detta är det viktigt att hålla produktionskostnaderna låga för att kunna säkerställa vinsten som genereras av ett projekt, försäljning av programvara eller tillhandahållande av support.


Intervjun ägde rum den 27 juni 2023. Sedan den 21 juni 2023 har TradeVenue fått i uppdrag att löpande förse White Pearl Technology Groups intressenter med analysbevakning av bolaget. Ytterligare detaljer kring TradeVenues bevakningsarbete finns nedan.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.