23 Feb, 2024

Helt okej utdelningsår

Uppdaterad:
23 Feb, 2024

När jag gick in i 2024 var det från ett 2023 som kom att bli ett rekordår av erhållna utdelningar för min portfölj/hushållet. En stor bidragande anledning till detta var Ogunsen, före detta SJR, och deras kraftiga utdelningsökning om 36,3 % mellan räkenskapsåren 2021 och 2022, vilken i nominella tal var och blev 3,3 kr per aktie till 4,5 kr per aktie. Då Ogunsen, jämte Handelsbanken, är det bolag jag har mest kapital investerat i (ej inkluderat värdeförändring) kom förra årets utdelningshöjning att ha en signifikant påverkan för mina totala erhålla utdelningar. 

Att dagens rapport från bolaget, som alltid släpper sina rapporter sent efter att avhandlat kvartal är avslutat, skulle bjuda på en mindre rolig läsning relativt samma period föregående år var redan ristat i Obelix bautasten. Jag hade räknat med en VPA om cirka 0,8–0,85 kr för det sista och avslutande kvartalet och att bolaget skulle dela ut cirka 3,2 – 3,15 kr per aktie. Utfallet blev något bättre än såväl mina som PinPoints estimat. Bolaget levererade en VPA om 0,93 kr (1,34) och gällande utdelningen är förslaget till stämman 3,4 kr per aktie (4,5), en sänkning om 24,4 % relativt räkenskapsåret 2022.

Till sin helhet var rapporten bra givet de förutsättningar som gällt under 2023. Som ett konsult/bemaningsbolag vars fokus och främsta specialisering är uthyrning av arbetskraft till bank- och finanssektorn har 2023 inte varit ett sort gyllene år, utan mer lika grönt som färgen på densamma mjölken. ”Mellan” är också vad som karaktäriserar vd:s, Kent Sangler, ord om 2024; ”När jag blickar framåt råder fortfarande viss osäkerhet i horisonten. Inledningen av 2024 har börjat med en liknande efterfrågan som 2023. Förhoppningsvis vänder konjunkturen upp under 2024. Huruvida det blir så vet vi dock inte, även om det verkar troligt. Oavsett så kommer vi att göra som vanligt, det vill säga fokusera på det vi kan påverka.”

a

Att investera i och äga konsultbolag betyder per automatik att portföljen blir konjunkturkänslig. Förvisso finns det skillnader konsultbolagen emellan, såsom att vissa är inom IT och säkerhetslösningar, andra inom teknik och energi med mera, men som grupp är och förblir de konjunkturkänsliga. Så länge du är långsiktig och äger bra bolag spelar detta en mindre roll; ty under lågkonjunkturer kan du meta fler aktier och under dess antonym kan du bara sitta still och inkassera utdelningarna, som mer ofta än sällan är frikostiga. I fallet Ogunsen har snart alla mina erhålla utdelningar snart täckt hela det kapital jag investerat i koncernen. 

Utdelningsåret 2024
För (utdelnings)året 2024 ser det något bättre ut än vad jag förväntat mig den 1 januari. Förvisso kan mycket hända, men till sin helhet ser det helt okej ut och det kan komma att sluta med en något mindre tillväxt. Jag hade först räknat med en minskning relativt det nyligen avslutade året om en total minskning om dryga 10 % dels beroende på just Ogunsen, dels för att jag har cirka 60 % investerat i aktier noterade på utrikiska börser, såsom den amerikanska, kanadensiska, brittiska et cetera. Därmed spelar valutan en inte så liten adekvat roll i ekvationen – en roll som ständigt är levande och högst dynamisk. Därmed är det sista ordet inte sagt än, för kanske hittar AB Sverige och Riksbanken ett svärd att utföra ett Alexanderhugg med(?).

Osvuret är bäst, men det ser ”helt okej ut”. Därtill är det viktigt att inte – aldrig – snöa in sig på ett enskilt år. Jag är långsiktig och med det är det inskrivet att det kommer att komma sämre år, såsom Coronaåret. Att vara långsiktig och inte utgå från och räkna med detta är att leva i en drömvärld.

Armfraktur
I veckan som gått var jag på Sjukhuset för en ny röntgen av den axel/höger överarm jag drabbats av en fraktur i. Det visade sig att det var brutet(!) och att jag kan förvänta mig fortsatt smärta i ytterligare ett par veckor. Det känns mindre roligt, men som alltid har jag ett val; lägga mig ned och tycka synd om mig själv, eller inse faktum och göra det bästa av situationen. I min värld är förstnämnda inte ens något alternativ. Absolut kan och ska man få beklaga sig, men hellre snarare än senare får man rycka upp sig; ta sig i kragen och få makt över situationen. Nej, det är inte roligt med relativt sömnlösa nätter och svårigheter med allt från att sköta dagliga hushållssysslor till något så ”enkelt” som att laga mat, men lösningar finns.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.