27 Sep, 2023

Bolån med ångerrätt

Uppdaterad:
28 Sep, 2023

Idag kom Handelsbanken med en nyhet. De inför “ångerrätt” på sitt 2-åriga bolån. Dvs du får en fast ränta i 2 år, men kan avsluta lånet i förtid och byta till 3-månadersränta om du vill. Utan att betala ränteskillnadsersättning som man brukar behöva göra när man löser lån i förtid.

Bolån med ångerrätt

Exakt hur man ska tolka detta vet jag inte. Såg några på Twitter som hävdade att man skulle tolka detta som att räntenedgången var nära. Men det känns som en konstig tolkning tycker jag. Om räntan ska ner inom kort blir det mer förmånligt att byta den bundna räntan till en rörlig. 

Det är kanske så enkelt att Handelsbanken ser att 2 åringen och 3 månaders kommer ligga rätt likt så det varken blir någon dyr affär eller en massrörelse att bryta den 2 åriga bindningen i förtid. Kanske har de till och med så bra koll på sina kunder att de vet att det här är något som låter bra när de ska locka in nya kunder, men att ytterst få är så om sig och kring sig att de orkar ta tag i ett byte även om det skulle gå att få någon tiondels procentenhet lägre ränta där?

Bolån med ångerrätt

Såhär såg list och snitträntan ut för Handelsbanken i augusti. Svårt att dra några slutsatser utan att själv ha varit inne och försökt förhandla och se vad man skulle kunna få på 3 månaders och 2 årigt.

Enligt konsumenternas.se gäller följande regler för den avgift som banken får ta ut i ränteskillnadsersättning när du löser ett lån i förtid. Det är alltså detta som Handelsbanken bjuder på.

“Enligt konsumentkreditlagen får ränteskillnadsersättningen högst motsvara skillnaden mellan räntan på lånet och den ränta som vid återbetalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer med en löptid som motsvarar lånets återstående bindningstid ökat med 1 procentenhet. Beräkningen beskrivs närmare i allmänna råd från Finansinspektionen.”

Finansinspektion kom förra året med ett förslag på hur det skulle kunna beräknas i framtiden för att mer direkt kopplas till kreditgivarens kostnader. Så kanske är det här ett steg mot detta där det ändå kommer bli enklare och billigare ett lösa bolån i förtid. Intressant och lite oväntat nyhet från Handelsbanken i alla fall tycker jag.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.