26 Nov, 2020

Vår aktie- och fondportfölj

Uppdaterad:
14 Mar, 2024

OBS Inlägget är ursprungligen skapat 2018 men siffrorna nedan uppdateras löpande.

Från och med hösten 2023 och under 2024 kommer fokus ligga på att öka andelen i globalt index. Det gör att större delen av aktieportföljens utdelningar kommer investeras löpande i en global indexfond. 

Målet är att få upp globalt index från 25% till 33% av portföljens totala vikt. Ett annat mål är att få en aktieutdelning som stiger med minst inflationen utan att fler aktier köps.

All utdelning kommer återinvesteras och inga fonder kommer säljas fram till slutet av 2024. Därefter tas nytt beslut, men målet är att när som helst när behovet uppstår kunna börja leva på portföljen. Helt eller delvis.

 Innehav Mål
Castellum              3 9003 900
Diös1 0001 000
H&M1 9001 900
Industrivärden      4 8005 000
Investor9 00010 000
Kindred3 2003 200
Nordea2 5002 500
Ratos2 5002 500
Sampo 1 2001 200
Stora Enso1 1001 100
Tele23 0003 000
Volvo1 200 1 200
Skogsfond Baltikum2020
SIBEK8005 000
Preffar/D-aktier:    
Corem D 1 5001 500
Sagax D2 8002 800

Fonder:

Global indexfond ~ 4,4 M (Mål 5 miljoner)
Europaindex ~ 1,5 M (Köper inte mer just nu)
Tillväxtmarknadsindex ~ 1,5 M (Köper inte mer just nu)

Värde bostad minus bolån
2.600.000

Totalt finansiella tillgångar 31/12 2023 (exkl pension): 14,1 miljoner (se cirkeldiagrammet nedan)
Nettoförmögenhet dvs ovan plus värde bostad minus bolån (exkl pension): 16,8 miljoner

vår aktie-och fondportfölj

Pension

Jag har förutom ovanstående även en pensionsportfölj hos Nordnet. Den kan du följa via min profil på Shareville. Här kommer jag vara något mer aktiv än i min vanliga portfölj och även kunna investera i bolag med mycket låg eller ingen utdelning alls då dessa pengar är inlåsta i 15-20 år till. Jag kommer regelbundet göra avsättningar till denna portfölj så länge jag har verksamhet i min firma som genererar ett överskott som jag inte behöver för stunden.

Följ mig och min pensionsportfölj på Shareville här

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.