17 Feb, 2019

Hufvudstaden nettobelåningsgrad 14,2%

Hufvudstaden hade bokslutskommuniké förra veckan och höjde utdelningen med 5,7% upp till 3,70 kr. Med nuvarande innehav på 694st aktier kommer jag få 2568 kr i utdelning. Bolaget är ett fastighetsbolag som äger fastigheter i de mest attraktiva områdena i centrala Stockholm och Göteborg, där bland annat NK Huset ingår. Det är med andra ord ett välkänt varumärke inom fastighetsbranschen som står för hög kvalitet, god service och långsiktig förvaltning.

Lite kommentarer om rapporten;

Genomsnittlig räntebindning:1,2%
Långsiktig Substansvärde EPRA NAV: 181 kr
Förvaltningsresultat EPRA EPS: 5,16 kr
Nettobelåningsgrad: 14,2%

Genomsnittlig ränta är på låga 1,2% och är nog det lägsta bland fastighetsbolagen. Långsiktig substansvärde EPRA NAV: 181 kr/aktie och värderingen för aktien blir då 0,84 (Aktiepris/EPRA NAV 152/181), vilket är lågt och där anser jag att värdet av fastigheterna skjutit upp mycket. Tittar inte så blint på det långstiktiga substansvärdet utan mer på förvaltningsresultatet EPRA EPS, som visar själva vinsten och tar inte hänsyn till fastigheternas värde. EPRA EPS hamnade på 5,16 (4,84) och det är från förvaltningsresultatet som utdelningen beräknas och delas ut. Jag brukar använda EPRA EPS och räkna ut företagets "egna Direktavkastning", som då blir 3,4% (5,16/181). Nettobelåningsgraden(nettoskulden/fastighetens redovisade värde) belyser företagets finansiella risk och Hufvudstaden har nog det lägsta belåningsgraden av alla fastighetsbolag som är börsnoterat, vilket är starkt och stabilt. Nettoomsättningen ökade med 3%, men samtidigt lyckades man höja förvaltningsresultatet med 6,6% och det visar att man lyckats sänka kostnaderna snarare än att ha höjt intäkterna.

Min nuvarande ställning är att avvakta och behålla de aktier jag har och kommer nog inte att öka vid dagens värdering.

 

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.