17 Feb, 2024

Instalco Bokslutsrapport 2023

Uppdaterad:
17 Feb, 2024

Intalco håller liksom Bravida på med installation, service och underhåll inom vs, ventilation, kylsystem m.m. Dock en mer decentraliserad modell, har en lägre andel serviceintäkter samt är mer orienterade till enbart Sverige än Bravida.

Instalco är mer inriktade på förvärv än Bravida. Det märktes även denna rapporten då omsättningstillväxten var högre. Upp med 8 % för Q4 och med 18 % på helåret.

Till skillnad från Bravida lyckades man också höja rörelseresultatet. Upp 15 % på helåret. Det hela resulterade i en vinstökning till 2,26 kr/aktie (1,96) på sista raden.

Rörelsemarginalen landade in på 6,3 % (6,5) för 2023. D.v.s. i höjd med Bravidas.

Förvärvstakten är dock högre i Instalco. Motsvarande 10 % av en helårsomsättning har förvärvats under året. Det är en dubbelt så stor ”stek” än Bravida. 

Omsättning/aktie, Källa: Börsdata

Man gör detta dels för man delar ut mindre än vad Bravida gör. Dessutom nyttjar man lite större ”hävstång” med balansräkningen. Soliditeten på 31 % och en nettoskuld/ebitda på 2,4.

Utdelningen höjde man ytterst blygsamt. 0,68 kr/aktie (0,66).

Värderingsmässigt handlas aktien nu på PE 17, direktavkastning 1,7 %, PS 0,73, EV/EBIT 15,5.

Det ger att Bravida just nu är lägre värderat. Dock har Instalco en högre historisk tillväxtstakt. En mer aggressiv förvärvsstrategi. I andra vägskålen står då även en sämre balansräkning.

Mellan tummen och pekfingret skulle jag dock chansa på att den organiska utvecklingen liksom rörelsemarginaler över tid bör vara liknande för båda bolagen. Instalco kan med en hårdare nedtryckt gaspedal vinna på förvärvad tillväxt.

VD lyfter i rapporten om verksamhetens sencykliska natur.

” Det går att skönja ett flertal positiva signaler i marknaden men våra tjänster är sencykliska och det tar viss tid innan förändringen materialiseras i våra siffror.”

Det kan med andra ord betyda några tuffare kvartal här nu framöver. Fastighetsbranschen som sådan verkar ha bottnat, men det betyder ju inte att installation och service gjort det än.

Vi kan också läsa ” För nyproduktion av bostäder märks en tydlig avmattning” samt ”Detta är tydligast i södra Sverige medan efterfrågan ser bättre ut i norr.”

Det är väl lite så. Vill man ha jobb finns det gott om det i norr. Därmed behövs det också byggas en del. Tyvärr vill väl få flytta norrut. Även om man är arbetslös. Hörde en sjukt hög siffra på ungdomsarbetslöshet här om dagen. Ofattbart. Vilket resursslöseri. Då det skriks efter folk på många ställen

Kikar man på Instalcos förvärv så är de i regel ganska små. Inga större enskilda. Som störst 2023 så är det verksamhet på ca 300 milj i omsättning, men de flesta är på ca 50 milj kr och ett 20-tal anställda. På pappret ser de bra ut. Exempelvis så ska de tillsammans prestera en rörelsemarginal på ca 9,6 %. Tycker det verkar högt och det är väl inte omöjligt att ”bruden klätts” lite innan försäljning till Instalco. Oaktat det så verkar det i alla fall inte vara turn-around case man förvärvar utan man vill ha lönsamma verksamheter som är väletablerade på den ort man verkar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.