10 May, 2024

Instalco Q1 2024

Uppdaterad:
10 May, 2024

Passar på med Instalco då Bravida rapporten nyligen gick igenom.

Instalco och Bravida verkar inom samma bransch. Finns dock lite skillnader. Där Intalco har mer fokus på Sverige, lägre serviceintäkter samt mer aggressiv förvärvsstrategi inklusive då en svagare balansräkning.

För Q1 stod omsättningen i princip still, organiskt ned 8 %.

Rörelsemarginalen landade på 5,8 % (5,8). Rullande 12-månaders marginal är för närvarande 6,3 %. Instalcos 10-års snitt är 6,9 %. 

Rörelsemarginal, Källa: Börsdata

Så i likhet med Bravida är det lite pressade tider.

I och med en mer aggressiv förvärvsstrategi så är Instalco mer offensiv. 

Märks även detta kvartal, eller som VD skriver.

”Under kvartalet har vi fortsatt att växa genom nischade förvärv.”

Förvärv uppväger med andra ord nedgången i det organiska.

Tillväxten har varit större för Instalcos del än Bravida, men som så många gånger påtalats tidigare. Det kommer till en högre risk. 

Kortsiktigt är marknadsförutsättningarna oklara, men som det står i rapporten.

” Generellt sett påverkas marknaden i hög grad av flera långsiktiga trender och den allmänna samhällsutvecklingen. Exempel på dessa är teknisk utveckling inom exempelvis elektrifiering och digitalisering i kombination med utmaningar så som ett åldrande fastighetsbestånd, en växande befolkning och energibrist. Även behovet av den gröna omställningen och därpå följande gröna industrisatsningar i Norden såväl som en förstärkt försvarsmakt är några av de betydande drivkrafter som bidrar till den ökande efterfrågan av Instalcos kärnerbjudande.”

Så finns det en rad långsiktiga trender som gör att framtiden ter sig tämligen ljus för installationsbolag så som Instalco, och Bravida med för den delen.

För Instalcos del redovisade man dock ingen ökad orderstock. Den ligger kvar på samma nivå. Det, samt ok marginaler, bärgar i alla fall för att det inte verkar klappa ihop i alla fall.

Tittar man på balansräkningen så använder man en helt annat hävstång än Bravida. Soliditet 34 % (man får dock betänka all goodwill m.m. goodwill långt mer än det egna kapitalet) men en nettoskuld/ebidta på 2,4. 

Kvartalets förvärv var inget som stack ut. Verkar vara en lite avvaktande marknad. Sedan är balansräkningen troligen redan hyfsad ”optimerad” som det brukar heta. Så inslagen väg lär säkert fortsätta, men man sitter inte direkt med några reserver att slå till stort med. På rullande 12-månaders period har man förvärvat motsvarande 2 % av årsomsättning. Det är historiskt lågt. Anledningen till att det kan vara bra att kolla på 12-månaders rullande är för att Q1 brukar vara lågt liggande med förvärv. 

Värderingsmässigt, med sin historiskt högre tillväxt, så är multiplarna högre hos Instalco. PE ca 16, PS 0,67, EV/EBIT 14,4.

Jag tror ju inte att Instalco kan upprepa samma höga tillväxt igen d.v.s. det konststycket är redan gjort i den lågräntemiljö vi hade. Mer offensiv hållning kan naturligtvis ge en något högre tillväxt än Bravida. Sedan kan andra faktorer också spela in vilket gör det svårt att säga vem som blir ”vinnare” de närmsta 10 åren. 

Äger numera båda. Instalco sedan 2020. Det fanns ju så mycket intressant på den tiden. Instalco i nuläget är inte billig men ok värderat. Instaloc bär som synes även en lite högre finansiell risk än Bravida, men man kan potentiellt få högre tillväxt.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.