15 Apr, 2023

Värdefälla

Uppdaterad:
15 Apr, 2023

En aktie kan ibland verka vara billig då den handlas till historiskt låga multiplar. Det kan gälla i relation till vinst, fritt kassaflöde, eget kapital eller vad som nu må hända används som måttstock på "värde".

Ett bolag vars aktie handlas "billigt" attraherar ofta intresse, men risken är att de låga multiplarna inte är temporära. Tvärtom så kan de vara välförtjänta eftersom bolagets framtid inte alls liknar dess historia. Framtiden visar sig vara just så pass dyster som redan prisats in i aktiekursen.

Det är m.a.o. en s.k. ”värdefälla”. Ett bolag vars aktie även fortsättningsvis kommer handlas till låga multiplar och vars affärsverksamhet sakta men säkert går utför. Den dåliga utvecklingen kan bero på att man inte klarar av konkurrensen, man kanske inte klarar av att få tillbaka lönsamheten, misslyckas med att lansera nya lönsamma produkter eller så kanske det hänger på ledningen. Orsakerna kan m.a.o. vara många, men det är naturligtvis lika surt var gång man hamnar i en.

Olika kända investeringsprofiler har lite olika strategier för att identifiera och/eller ta sig ur dem. En del lägger mycket fokus på att inte hamna i dem (t.ex. Warren Buffett) och säger därför hellre nej till tillfällen de känner sig osäkra inför. Andra väljer att sätta en tidsperiod (t.ex. Monish Pabrai) vartefter de utvärderar innehavet och om ingenting hänt sälja det under antagandet att de gjort en missbedömning och kan förränta pengarna bättre någon annanstans.

Hur gör du och hur tänker du kring s.k. värdefällor?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.