Bolagsrapporter
29 Feb, 2024

AB Volvo publicerar årsredovisning för 2023

Uppdaterad:
29 Feb, 2024

Volvokoncernen publicerade idag årsredovisningen för 2023 på www.volvogroup.se.

- Under 2023 arbetade engagerade kollegor inom hela Volvokoncernen hårt för att hålla våra kundåtaganden och minska ledtiderna när vi levererade från de orderböcker av fordon och maskiner som har varit långa ända sedan pandemin. Det var också ett år som präglades av geopolitisk oro, fortsatta störningar i leverantörskedjan och kostnadsinflation. Under dessa utmanande förhållanden fortsatte Volvokoncernen att leverera stark tillväxt, lönsamhet och kassaflöde, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Under 2023 ökade den valutajusterade nettoomsättningen med 11% till 552,8 miljarder kronor, där försäljningen av fordon och maskiner ökade med 12% och service med 10%. Försäljningen steg i alla regioner förutom i Sydamerika. Det justerade rörelseresultatet förbättrades till 77,6 miljarder kronor (50,5), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 14,0% (10,7). Både försäljningen och lönsamheten var på rekordnivåer.

29 februari 2024

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se (https://www.volvogroup.se/sv-se/home.html)
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse (https://twitter.com/volvogroupse)

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.