Emissioner
24 Feb, 2023
Absolicon företrädesemission

Absolicon företrädesemission 2023

Uppdaterad:
19 Sep, 2023

I torsdags inleddes teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemission om 120 MSEK i Absolicon som pågår fram till och med måndag den 20 mars 2023. Handel med teckningsrätterna äger rum på Spotlight Stock Market från och med 23 februari 2023 till den 20 mars 2023. TradeVenue kommer bevaka Absolicons nyemission under hela teckningsperioden. 

Om Absolicon

Absolicon är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och tillverkar solfångare för industriellt bruk. Företaget grundades 2007 av Joakim Byström med en vision om att lösa världens energikris med koncentrerad solenergi. I december 2022 uppnådde Absolicon en stor milstolpe när företaget på kort tid sålde två robotiserade minifabriker för massproduktion av solfångare, ett sammanlagt ordervärde på ca 86 MSEK. Försäljningsmålet om 100 MSEK för 2023 känns därmed inom räckhåll.

Absolicons Produkter

Absolicons solfångare är en av de mest effektiva på marknaden och kan generera värme och ånga upp till 160°C vilket gör dem särskilt lämpliga för industriella applikationer. Företaget har också utvecklat en lösning där man kan integrerar solfångare i befintliga energisystem för att möjliggöra en smidig övergång till mer hållbara energikällor. För produktportföljens innovativa teknologi och arbetet med att främja en hållbar utveckling har Absolicon mottagit flera utmärkelser. 

emission Absolicon

Absolicon nyemission

I december 2022 uppnådde Absolicon en stor milstolpe när Bolaget på kort tid signerade två avtal om försäljning av produktionslinor till ett sammanlagt värde på ca 86 MSEK. Detta indikerar ett framgångsrikt Proof-of-Concept av deras globala/lokala affärsmodell, där de marknadsför sin produkt till multinationella bolag och därefter säljer produktionslinor för massproduktion av solfångare.

Absolicons unika teknologi inom solfångare har redan visat sig vara en succé och med dessa nya avtal kan företaget expandera sin produktion ytterligare. Med pågående emission om ca 120 MSEK vill Absolicon öka försäljningstrycket och ta bolaget till nya höjder. Detta genom ökade resurser till försäljningsaktiviteter och marknadsföring vilket motsvarar huvuddelen av emissionslikviden användningsområde. Bolaget bedömer att de större ordervolymer som kapitaltillskottet möjliggör är tillräckliga för att uppnå en god lönsamhet.

företrädesemission absolicon

VD Joakim Byström om Absolicons emission

Absolicons företrädesemission i sammandrag

  • Emissionslikvid: Cirka 120 MSEK före emissionskostnader.
  • Emissionskostnader: Cirka 5 MSEK.
  • Villkor: Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger innehavaren två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt till en (1) ny B-aktie.
  • Teckningsperiod: 23 februari – 20 mars 2023.
  • Teckningskurs: 90 SEK per aktie.
  • Garantiförbindelser: Cirka 17,0 procent.
  • Utspädningseffekt: Cirka 28,6 procent.
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.