Nyhet
10 Jul, 2024

ASCELIA PHARMA: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION OM 105 MLN KR

Uppdaterad:
10 Jul, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Ascelia Pharma har under onsdagen beslutat om en företrädesemission av units om cirka 105 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Syftet med företrädesemissionen är huvudsakligen att säkerställa de resurser som krävs för att färdigställa ansökan om marknadsgodkännande för Orviglance till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, och för att säkerställa partnerskap inför marknadslansering av Orviglance. Därtill ska delar av de utestående konvertiblerna från Fenja Capital återbetalas.

Företrädesemissionen omfattas till 70 miljoner kronor av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 67 procent av företrädsemissionen.

Ascelia Pharma har i samband med företrädesemissionen omförhandlat de utestående lånen och konvertiblerna som upptogs från Fenja Capital i februari 2024.

Varje unit består av tre stamaktier och en teckningsoption av serie TO 1. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny stamaktie i bolaget.

Teckningskurs avses offentliggöras senast den 9 augusti 2024.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av den extra bolagsstämman den 14 augusti 2024.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.