Nyhet
14 Apr, 2022
bonzun försäkringskassan

Bonzun godkänns av Försäkringskassan

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Bonzun kommer med nytt styrkebesked med framgångsrik emission i bagaget. Som en del av Försäkringskassans utökade satsningar mot att stävja utvecklingen av sjukfrånvaro offentliggör Bonzun att Bonzun Evolve numera godkänns som stödinstans vid rehabilitering och förebyggande åtgärder på den svenska arbetsmarknaden. 

I praktiken innebär godkännandet att arbetsplatser som använder Bonzun Evolves tjänster kan få tillbaka hälften av kostnaden inom det som Försäkringskassan kallar bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidraget uppgår som mest till 10 TSEK per anställd och år, samt ett max om 200 TSEK per år per arbetsplats.

Vi är positivt inställda till beskedet och tolkar detta som begynnande positiv signalering för Bonzun Evolves tjänsteutbud. Uppmärksammandet från Försäkringskassan är tillsammans med nyligen initierade pilotprojekt hos bland annat Trygghetsrådet, Loomis och LKAB, en god utveckling för att sänka trösklarna till fler större kunder inom B2B-segmentet samt internalisera arvet från Papillys stressprogram.

Bonzun som tidigare kommunicerat ut en målsättning om aggressiv tillväxt och verkar inom två växande områden - stresshantering och IVF-behandlingar -  har efter den nyligen tillförda emissionslikviden om 14,1 MSEK (före emissionskostnader) goda förutsättningar att uppnå en god värdeutveckling på ett par års sikt. Ta del av den senaste analysen nedan.

Se aktie hos Avanza

Analysera Bonzun hos Tradingview

----------------------------------------

Kort om Bonzun AB

Ordförande: Håkan Johansson

VD: Bonnie Roupé

CFO: Jozefa Grönkvist

Lista:  First North Stockholm

Bonzun är ett internationellt SaaS-bolag inom HealthTech-sektorn som verkar för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa genom att kanalisera evidensbaserad forskning. Bonzuns tjänsteportfölj består idag av Bonzun ivf, Bonzun evolve, samt Kou Dai Yun Yu, där tidigare nämnda Bonzun evolve riktar in sig på digitala tjänster för stresshantering, självledarskap och individuell utveckling.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.