Press
12 Jan, 2024

Bonzun skriver ner sitt aktieinnehav i Learning 2 Sleep till noll kronor

Uppdaterad:
12 Jan, 2024

Bonzun AB (publ) ("Bonzun") offentliggjorde den 6 juli 2023 att Bonzun ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun Evolve AB ("Dotterbolaget") till Learning 2 Sleep L2S AB ("Learning 2 Sleep").

Köpeskillingen uppgick till cirka 31,1 miljoner kronor, motsvarande ett belopp om 0,25 kronor per aktie i Bonzun, och erlades genom 311 152 272 nyemitterade aktier i Learning 2 Sleep till en kurs om 0,10 kronor per aktie ("Vederlagsaktierna")

Den 20 december 2023 delade Bonzun ut 186 691 363 Vederlagsaktier till aktieägarna i Bonzun.

Med anledning av att styrelsen i Learning 2 Sleep igår den 11 januari 2024 meddelat att man beslutat ansöka om att sätta Learning 2 Sleep i konkurs kommer Bonzun tvingas skriva ner värdet på sitt kvarvarande innehav av Vederlagsaktier till noll kronor, en nedskrivning på cirka 3,6 Mkr. Efter denna nedskrivning har Bonzun ett eget kapital på cirka 19 Mkr.

Som tidigare meddelats avser styrelsen i Bonzun verka för en nedsättning av aktiekapitalet i Bonzun. Denna avsikt kvarstår då värdet på Bonzuns aktier i dotterbolaget Bonzun Health AB också föranleder ett nedskrivningsbehov.

Bonzuns börsplats med cirka 5 000 aktieägare har ett värde och styrelsens arbete med att analysera olika alternativ för att förvärva en ny verksamhet genom ett s.k. omvänt förvärv fortsätter enligt plan. Styrelsen upplever att det finns goda förutsättningar att hitta en ny intressant verksamhet som kan presenteras under det kommande kvartalet.

För mer information, kontakta gärna: Håkan Johansson, tf. VD. E-mail: hakan@seagull.se

Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldig att offentliggöra enlig EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2024, klockan 08.00 CET.

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.