Emissioner
12 Jun, 2024
by mate emission 2024

By Mates: Företaget som gör samhällsnytta på riktigt

Uppdaterad:
12 Jun, 2024

Under de senaste åren har både utanförskap och segregation ökat kraftigt, vilket drabbar både individer och samhället i stort. För att motverka detta har det svenska SaaS-bolaget By Mates utvecklat en plattform där individer kan träffas och utvecklas i en trygg och säker miljö. Just nu genomför företaget en nyemission om 5 MSEK där kapitaltillskottet ska användas för att öka tillväxttakten.

Om By Mates

By Mates grundades 2017 och har en affärsidé som syftar till att skapa en digital och unik mötesplats för ungdomar och andra i behov. Företaget har utvecklat en unik plattform där ungdomar kan mötas genom spel och andra sociala aktiviteter i en trygg miljö, fri från mobbning och osakligt språk. Genom plattformen kan användarna exempelvis förbättra sina språkkunskaper samt lära sig att arbeta i lag, vilket är viktiga färdigheter att ha senare i yrkeslivet.

By Mates community-plattform har växt snabbt under de senaste åren. År 2022 hade plattformen över 40 000 användare samtidigt som kundanskaffningskostnaden har minskat kraftigt. Det senare tack vare de marknadsföringsinsatser som har riktats mot den specifika målgruppen.

by mates emission 2024

Ändrad affärsmodell samt genombrottsorder

Under 2023 ändrade företaget sin affärsmodell till en mer skalbar lösning där företaget har riktat stort fokus mot Sveriges fritidsgårdar, LSS-boenden och skolor. I februari erhöll företaget en första genombrottsorder från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och några månader därefter vann företaget en offentlig upphandling för LSS-boenden i Västerås. Den senare till ett värde om över 2 MSEK. 

Estimeras nå break-even redan i år

Potentialen på den svenska marknaden är enorm då den består av 1050 fritidsgårdar, 4800 skolor och 5000 LSS-boenden samtidigt som den ännu inte är bearbetad. För 2024 har By Mates som mål att ingå 50 nya avtal med fritidsgårdar runt om i Sverige. Ambitionen inom organisationen är dock betydligt högre än så. 

by mates nyemission 2024

Varje avtal genererar intäkter om 20 000 – 30 000 SEK per månad och avtalstiden är generellt sett lång, vilket skapar en stabilitet i kassaflödet. Företaget är ännu inte lönsamt, men de planerar att nå break-even redan under Q4 i år.

Framtida exit-möjligheter

Sedan starten har By Mates strävat efter att dra nytta av det positiva inflytandet från gaming. De har också, i likhet med andra aktiebolag, planerat framtida exit-möjligheter i enlighet med aktieägarnas ekonomiska intressen. Den primära exitplanen är att börsnoteras på en lämplig lista om några år där företaget redan nu har gjort en del förberedelser inför detta.

Varför ska man investera i By Mates?

Andreas Bengtsson
Andreas Bengtsson
VD och medgrundare av By Mates

Att satsa på By Mates och bli delägare innebär inte bara en potentiell ekonomisk avkastning, utan också en chans att bidra till ett samhälle där alla ungdomar får möjligheten att växa och utvecklas. ‍Investera för avkastningen, men var med på resan för samhällsnyttan. Win win.

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Teckningskurs: 25 SEK/aktie
  • Antal aktier i erbjudandet: 200 000 st (5 000 000 SEK)
  • Teckningstid: 2 april - 26 juni 2024
  • Antal utestående aktier: 1 830 953
  • Minsta teckningspost: 200 aktier (5 000 SEK)
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.