Redaktionen
15 May, 2023
GSM Electric nyemission 2023

Elektrifieringen har bara börjat – GSM Electric tar in 20 MSEK

Uppdaterad:
12 Jun, 2023

I kölvattnet av den snabbt växande elbilsindustrins framgångar öppnar sig nu möjligheter för båtmotorer att dra nytta av de rådande hållbarhetstrenderna, nya teknologiska framsteg och starkt politiskt stöd. GSM Electric, som är en pionjär inom området, står nu inför en potentiell drömstart på 2023 med en stärkt kassa och en nära förestående trigger i form av sommarsäsongen.

JUST NU: Fram till den 17 maj 2023 har man möjlighet att delta i GSM Electrics pågående nyemission! Med tanke på konkurrenten Oceanvolts senaste finansieringsrunda, som ger en fingervisning om sektorns potential, framstår GSM Electric som ett förbisett värdeerbjudande med hög avkastningspotential.

Mattias Fredriksson
Mattias Fredriksson
VD

”I takt med den gröna omställningen har vi sett en enorm efterfrågan på våra produkter. Bara under hösten 2022 fick vi in mer än 1000 förfrågningar från båtägare som vill byta ut sina mullriga dieselmotorer till tysta, eldrivna sådana. Vi hoppas att nyemissionen kan ge oss rörelsekapital att möta kommande volymökning för att kunna säkra snabba leveranser av tysta, gröna och effektiva elmotorer.”

Sammanfattning av GSM Electrics teckningserbjudande

 • Aktie: Stamaktier i GSM Electric AB (Publ)
 • Teckningskurs: 20 SEK per aktie
 • Minsta teckningspost: 200st, därefter fritt antal
 • Antal nyemitterade aktier: 1 000 000
 • Emissionsbelopp före emissionskostnader: ca 20 MSEK
 • Värdering (pre-money): ca 131 MSEK
 • Teckningsperiod: 1 mars 2023 - 17 maj 2023
   

GSM Electric har mötts av en växande stock av intresseförfrågningar för sina elektriska drivsystem men har med anledning av bristen på halvledare drabbats av avsevärda förseningar i försäljningsplanerna. Denna försäljningsmässiga ”setback” har tillsammans med långa ledtider i tillverkningsindustrin ansträngt bolagets ekonomi vilket bolaget med 
aviserad emission om ca 20 MSEK vill råda bot på.

Fördelar med att byta till eldrift 

 • Minskad klimatpåverkan
 • Minskade drift- och servicekostnader
 • Bättre båtupplevelse: tyst och rent
 • Begränsningar för användning av fossildrivna bränslemotorer i allt fler sjöar, kanaler och havsområden 

Av bolagets räkneexempel framgår det att en omsättning om 37 MSEK och 145 MSEK hade varit möjligt år 2023P respektive år 2024P. Med nuvarande värdering ca 130 MSEK (och emissionen därtill om 20 MSEK) innebär detta att bolaget värderas kring omsättningskronan.

Även om dessa siffror ska tas för just ett exempel framstår värderingen vara något återhållsam även i dagens riskaverta marknad. I jämförelse med konkurrenten Oceanvolt, som i december 2022 finansierade 1,4 miljoner euro till en värdering om 4-5 gånger omsättningen, verkar GSM Electrics värdering desto mer modest.

Oceanvolt ligger visserligen ett par år före GSM Electric i kommersialiseringen, och kan däri redovisa för en god sekventiell tillväxt vilket speglas i värderingen, men bedöms i övrigt ha en teknikportfölj i paritet med GSM Electric.

Det är inte lätt att värdera tillväxtbolag men sett till framtidsutsikterna för elmotorer verkar den betydande pessimism som för närvarande tar sig till uttryck på aktiemarknaden inte ha nått båtägarna! 

Vad säger VD?

I en exklusiv textintervju med Mattias Fredriksson diskuterades GSM Electrics tillväxtmöjligheter, utmaningar och konkurrenten Oceanvolt. Samt hur företaget kan dra nytta av sin högklassiga telmolportfölj och den starka trenden mot hållbarhet. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.