Nyhet
22 Feb, 2024

EUROBATTERY MINERALS: RÖRELSERESULTAT -4,6 MLN KR 4 KV

Uppdaterad:
22 Feb, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eurobattery Minerals hade ett rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster om -4,6 miljoner kronor (-3,9) under det fjärde kvartalet 2023.

Resultat per aktie blev -0:97 kronor (-0:23).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 miljoner kronor (-5,8).

Likvida medel vid periodens utgång låg på 0,5 miljoner kronor (0,3).

Det framgår av bokslutskommunikén.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.