Emissioner
17 Jan, 2022
Företrädesemission: Bonzun

Företrädesemission Bonzun 2022

Uppdaterad:
7 Mar, 2023

Idag inleds företrädesemissionen i Bonzun för fortsatt produktutveckling och marknadsetablering. Emissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier från ledande befattningshavare som totalt uppgår till ca 14,1 MSEK.

Bonzun är ett internationellt femtech-bolag (“female technology”) verksamt inom hälsovårdssektorn. Bonzun utvecklar och levererar tekniska lösningar som fungerar som komplement till fertilitetsbehandlingar, stressbehandlingar, självutveckling och beteendeterapi. Bolaget verkar för att tillgängliggöra medicinsk information till allmänheten vilket förebygger ohälsa för individer i utsatta situationer. I tjänsteportföljen finns följande områden:

  •  
  • Bonzun ivf - IVF-applikation som ger stöd och och insyn i IVF-processen.
  • Bonzun evolve - digitalt verktyg för självledarskap, stresshantering och individuell utveckling.
  • Kou Dai Yun Yu - digital sjuksyster som ger stöd till gravida kvinnor.

Emissionslikviden ska i första hand användas i marknadsförings- och försäljningssyfte samt för att stärka balansräkningen med den övergripande målsättningen att etablera bolagets skalbara digitala tjänster i Europa, Nordamerika och Asien. Etableringen kommer i huvudsak att ske genom digital marknadsföring, direktmarknadsföring samt samarbeten med kliniker och kedjor. Expansionsarbetet kan även komma att omfatta förvärv av IVF-kliniker. 

Bonzun grundades år 2012 av den prisbelönta och medialt uppmärksammade samhällsentreprenören Bonnie Roupé. Sedan år 2021 finns bolaget noterade på First North under kortnamnet “BONZUN” efter det omvända förvärvet av Papilly.

Teckningsperiod: 17 januari - 31 januari 2022

→ Ta del av teckningserbjudandet här: https://investor.bonzun.com/emissionen/

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.