Redaktionen
10 Jan, 2022
Företrädesemission H&D Wireless Sweden Holding

Företrädesemission H&D Wireless Sweden Holding

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

H&D Wireless bäddar för 2022 med stärkt kapitalbas

För att fullfölja pågående pilotprojekt inom produktlinjerna för realtidslokalisering* och för att bygga upp lagret av IoT-enheter har styrelsen i H&D Wireless beslutat att ta in nytt kapital. Med en emissionslikvid om cirka 11,6 MSEK närmar sig bolaget det genombrott som hämmats av pandemin. Företrädesemissionen omfattas totalt av emissionsgarantier som uppgår till ca 91% där ägarrepresentation bland ledande befattningshavare spiller över på existerande teckningsåtaganden om 0,55 MSEK. Teckningsperioden stänger den 24de januari 2022.

 

Ta del av teckningserbjudandet här: 

hd wireless aktie

 

Om H&D Wireless

H&D Wireless Sweden Holding AB (HDW) är ett svenskt teknikbolag vars inriktning mot Internet of Things (IoT) och system för realtidslokalisering* och automatisering verkar inom marknader med kraftig tillväxttakt. HDWs produktlinjer konkretiserar den teknik som man i internationell media refererar till som Industry 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen. Sedan H&D Wireless grundades år 2009 har bolaget sålt över 1 000 000 trådlösa produkter inom IoT och M2M** världen över. Strax före årsskiftet ingick H&D Wireless ett MoU (Memorandum of Understanding) med ett stort multinationellt bolag avseende större samarbete rörande H&D produktutbud. Det potentiella värdet uppskattas till ca 20 MSEK i närtid och ca 200 MSEK på medellång sikt och är i linje med HDWs långsiktiga ambition att skala upp storleken på och omfånget av affärerna.

H&D wireless

Klicka på hyperlänkarna nedan för att ta del av:

Investment memorandum

Anmälningssedel utan företräde

Teaser

 

*RTLS - Real Time Location System

** M2M - Machine to Machine

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.