Emissioner
30 Nov, 2022
Företrädesemission Hynion

Företrädesemission Hynion

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

hynion företrädesemission avanza

En investering i Hynion AS är en investering i grön vätgas

Teckningsperioden inleds för Hynion AS företrädesemission. Hynion AS är det norska vätgasbolaget som utvecklar och förvaltar vätgasstationer i Skandinavien. Idag äger bolaget fem stationer fördelat över Sverige och Norge men efter att ha fått bidrag att bygga ytterligare fyra vätgasstationer i Sverige ser beståndet ut att fördubblas i närtid. Hynion planerar även projekt för tillverkning av grön vätgas för att förse sina egna vätgasstationer.

Vätgas är det givna valet för framför allt tyngre fordon där kravbilden på långa körtider inte är kombinerbart med batteridrift. Hynion spelar en nyckelroll i utvecklingen av en fossilfri transportsektor och ett hållbart samhälle. 

 

företrädesemission vätgasbolaget hynion AS aktie


Teckningsprospekt Hynion

Sammanfattning teckningserbjudande Hynion

Teckningsblankett Hynion

→ Ladda ner Hynions investerarpresentation (eng)

Motiv för erbjudandet

Syftet med Företrädesemissionen är att säkra rörelsekapital och att utöka bolagets verksamhet. Detta genom att matcha ansökta bidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket) med att dels bygga anläggningar för vätgasproduktion i nära anslutning till nuvarande och nya vätgasstationer, dels uppgradera och utveckla nya vätgasstationer.

 

Nettolikvidens främsta prioriteringsområde kommer att vara att säkerställa bolagets nuvarande verksamhet och utvecklingsplan med vätgasproduktionsenheten i Jönköping som första projekt. Jönköpingsprojektet kommer att påbörjas under Q1 2023 och nuvarande plan är att projektet ska slutföras under Q2 eller Q3 2024.

 

Bolagets andra prioriterade projekt är en vätgasproduktionsenhet som planeras att installeras i Västerås. Detta projekt kommer att hanteras parallellt med Jönköpingsprojektet för att optimera resurserna för de båda projekten.

 

Hynion har flera pågående projekt för att bygga vätgasstationer. Bland annat ska en station byggas i Göteborg och även en i Malmö, tack vare bidrag från EU-projektet GREATER4H, som ska möjliggöra en "korridor" från Hamburg till Oslo för vätgaslastbilar.

Företrädesemission i Hynion AS aktie

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Företrädesemissionen kommer att bestå av stamaktier i Bolaget och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje aktie som innehas den 17 november 2022 erhålls en (1) Teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) enhet bestående av tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption.

Optioner: Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag och varje teckningsoption innebär att innehavaren kan teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs på 0,75 NOK under perioden som börjar 1 maj 2023 och slutar 12 maj 2023.

Emissionsbelopp: ca 58,6 MNOK.

Teckningskurs 2,10 NOK per enhet, motsvarande 0,70 NOK per aktie.

Teckningsperiod: 30 november - 14 december.

 

Vill du ha mer information om emissionen och Hynions affärsaktiviteter och planer, så kan du läsa mer nedan.

 

om du vill investera i gröna vätgasstationer pågår företrädesemission i vätgasbolaget Hynion AS aktier

 

Ta del av pågående företrädesemission i Hynion

vätgasbolaget hynion företrädesemission

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.