Nyhet
23 May, 2024

FRAGBITE: FÖRSÄTTER DOTTERBOLAG I KONKURS, VD LÄMNAR

Uppdaterad:
23 May, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mobilspels- och e-sportbolaget Fragbite har beslutat att försätta dotterbolaget Fall Damage Studio i konkurs. Bolaget meddelar även att vd Marcus Teilman lämnar.

Det framgår av två separata pressmeddelanden.

Det bokförda värdet av Fall Damage skrivs i och med konkursen ned till noll kronor i Fragbites balansräkning, vilket förväntas ha en negativ påverkan på koncernens resultat om cirka 39 miljoner kronor.

Enligt bolaget har den pågående processen med att ingå avtal med en publisher för spelet Alara Prime ännu inte slutförts, vilket lett till en ohållbar finansiell situation för Fall Damage.

"Som en konsekvens härav bedömer styrelsen i Fragbite Group att dotterbolaget inte kommer att kunna betala sina skulder allt eftersom de förfaller och att denna oförmåga inte är tillfällig, varför styrelsen har beslutat att försätta Fall Damage i konkurs", heter det.

Vidare har Fragbites vd Marcus Teilman meddelat att han vill avsluta sin anställning. Styrelsen har accepterat hans begäran och har utsett ordförande Stefan Tengvall till tillförordnad vd.

"Stefan Tengvall kommer att lämna rollen som styrelsens ordförande, men kvarstår som styrelseledamot. Nuvarande styrelseledamot Sten Wranne tar över rollen som styrelsens ordförande", skriver Fragbite.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.