Nyhet
22 Dec, 2023

GRANGEX: EMISSON SAMT ROYALTYAVTAL MED ANGLO AMERICAN

Uppdaterad:
22 Dec, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Grangex meddelar att man har ingått ett royaltyavtal med Anglo American

För att delfinansiera det förvärv av, samt den framtida utvecklingen och driften av Sydvarangergruvan, som Grangex offentliggjorde den 30 november. Bolaget har även presenterat en företrädesemission om drygt 81 miljoner kronor.

Det framgår av två separata pressmeddelanden.

Enligt royaltyavtalet kommer Anglo American, "förutsatt att Grangex säkrar motsvarande finansiering senast 31 mars 2024", att betala Grangex 17,5 miljoner dollar i utbyte mot en royalty på Sydvarangergruvans produktion under gruvans livslängd.

De centrala villkoren i royaltyavtalet är följande:

Grangex har etablerat ett nytt helägt dotterbolag, Grangex Sydvaranger, som kommer att äga Sydvaranger.

Anglo American ska betala upp till 5 miljoner dollar till Grangex Sydvaranger som en del av den första finansieringsfasen.

Anglo American ska betala ytterligare 12,5 miljoner dollar till Grangex Sydvaranger senast den 31 mars 2024.

Grangex Sydvaranger ska samtidigt betala en royalty till Anglo American motsvarande 3 procent av intäkterna för produktionen från Sydvaranger under gruvans livslängd.

Vidare framgår det att Anglo American har en möjlighet att begära att Grangex Sydvaranger åläggs att återköpa royaltyn om Grangex Sydvaranger väljer att fortsätta använda den för närvarande tillståndsgivna metoden att deponera anrikningssand i havet i anslutning till Sydvarangergruvan.

"Förutsatt att parterna ingår slutligt off take-avtal är avsikten att Anglo American ska bli exklusiv off-taker av all produktion från Sydvarangergruvan under gruvans livslängd på villkor att de bidrar med 50 miljoner dollar för att finansiera återstarten av Sydvaranger-gruvans drift", heter det vidare.

Grangex och Anglo American arbetar för närvarande med att förhandla offtake-uppgörelsen till ett slutligt avtal innan den 31 mars 2024.

Kort efter att pressmeddelandet om royalty-nyheten publicerats (som fick aktien att rusa kraftigt) kom ytterligare ett pressmeddelande om en företrädesemission på 81,2 miljoner kronor till teckningskursen 14:00 kronor. Som mest gjordes avslut kring 43 kronor på fredagen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden omfattar cirka 75 procent av företrädesemissionen varav ledande befattningshavare och större aktieägare tillsammans har åtagit sig att teckna aktier för cirka 11 miljoner kronor, motsvarande cirka 14 procent av emissionen.

Nettoemissionslikviden från företrädesemissionen ska till cirka 70 procent ska användas för finansiering av Grangex Sydvaranger medan cirka 5 procent ska användas för projektutveckling och overheadkostnader i bolaget. Runt 25 procent ska användas för att återbetala upptagen bryggfinansiering.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.