Emissioner
8 Dec, 2022
Hynion företrädesemission

Hynion företrädesemission - Allt du behöver veta!

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

Vi närmar oss slutet av Hynions teckningsperiod som stänger onsdag 14 december 2022. Hynion befinner sig i en expansiv fas och ett deltagande i företrädesemissionen ger investerare direkt exponering mot framtidens drivmedel och en marknad som väntas växa kraftigt kommande år. Med den gröna omställningens trender i ryggen erbjuder Hynion ett spännande ESG-case för den som investerar långsiktigt!

I flikarna nedan har vi sammanställt det material om Hynion som kan tänkas komma nyfikna investerare till nytta. Vi har även inkluderat det material som TradeVenue har skrivit om bolaget.

Hynion

→ Hynion | Teckna här

→ Hynion | Investerarpresentation

→ Hynion | Emissionsprospekt

→ Hynion | Hemsida

TradeVenue

→ Snabbanalys Hynion | “Attraktiv lönsamhetskalkyl

→ Nyhet | “Företrädesemission Hynion

→ Marknadsanalys | “Veckans aktiespaning | I väntan på förnybart

→ VD-intervju | “Vätgas är ett av framtidens viktigaste bränslen” ~ Ulf Hafseld, VD Hynion AS

Kort om Hynions teckningserbjudande

✓ Villkor: Företrädesemissionen kommer att bestå av stamaktier i Bolaget och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje aktie som innehas den 17 november 2022 erhålls en (1) Teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) enhet bestående av tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption.

✓ Optioner: Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag och varje teckningsoption innebär att innehavaren kan teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs på 0,75 NOK under perioden som börjar 1 maj 2023 och slutar 12 maj 2023.

✓ Emissionsbelopp: ca 58,6 MNOK.

✓ Teckningskurs: 2,10 NOK per enhet, motsvarande 0,70 NOK per aktie.

✓ Teckningsperiod: 30 november - 14 december.

✓ Erbjudandet: Företrädesemission av aktier om ca 80,8 MSEK.

 

varför investera vätgas och hynion as med grön vätgas

Varför ska man investera i vätgas?

Det finns flera skäl till varför man bör överväga en investering med exponering mot  vätgas. Ett av de viktigaste skälen är att vätgas är en förnybar och miljövänlig energikälla. Det är också en flexibel energibärare som kan användas för att lagra och transportera energi, och kan användas för att driva en mängd olika typer av fordon och maskiner. 

 

Sett till nuvarande trender inom ESG och energi är vätgas också en potentiellt lönsam investering på grund av den ökande efterfrågan på förnybar energi och den minskande tillgången på fossila bränslen. 

 

Som vid alla investeringar, oavsett tillgångsslag, bör du alltid göra en noggrann bedömning av investeringen innan du tar ett beslut för att ta hänsyn till eventuella risker innan du gör några beslut. 


 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.