Emissioner
15 Dec, 2022
Emission Klimator

Emission Klimator

Uppdaterad:
1 Mar, 2023

Investera i smart vinterväghållning och säkrare vägar

Klimator är mjukvarubolaget som över de senaste 20 åren legat i framkant för tillämpad vägklimatologi. Genom att leverera vägväderdata med hög precision och noggrannhet uppfyller bolaget en livsavgörande funktion för de vägnät som trafikerar människor och laster i ur och skur. Med pågående kapitalanskaffning vill Klimator växa på nya marknader där nuvarande plattform för realtidsprognosticering och sensorteknologi har goda förutsättningar för tillväxt.

TA DEL AV TECKNINGSERBJUDANDET

Säkra vägar

Klimators verksamhet består huvudsakligen av två verksamhetsområden där bolagets mjukvara och data används till kritiska funktioner som kan få livsavgörande betydelse för enskilda individer. Bolaget riktar sig dels mot trafikverk, entreprenörer och kommuner med smart vinterväghållning, dels gentemot aktörer inom fordonsindustrin.

klimator ab aktie

LÄS MER & TECKNA HÄR

Framgångsrikt år i bakluckan

För innevarande år har bolaget ökat sina intäkter med 37 procent jämfört med motsvarande period i fjol. De återkommande intäkterna som vid början av året uppgick till ca 12 MSEK väntas öka med 25 procent till årsskiftet. Med en mycket skalbar teknisk plattform och affärsmodell väntas föreliggande företrädesemission om ca 25 MSEK ge en betydande tillväxt.

VD-kommentar Patrik Simson

företrädesemission avanza klimator aktie

Vi fortsätter att befästa vår position som marknadsledare i Europa inom smart vinterväghållning genom avtal med flertalet danska kommuner, en förlängning av Klimators nuvarande partneravtal med den finska aktören Autori samt en förlängning av avtalet med Peab i Sverige

Framtidens fordon

Klimator är ledande inom vinterväghållningsindustrin och vill addera resurser för att integrera sin kompetens med fordonsindustrin ytterligare. Bolagets teknik förser bilförare med kritisk förarinformation och förarstödsystem men Klimator ser även nya applikationsområden. Framöver spås innovationsportföljen bli högaktuell för att kunna möjliggöra självkörande bilar i regioner där varierande väderleksförhållanden medför höga skaderisker.

Fokus ligger på vår tillväxtresa internationellt där vi riktar in oss på att vinna ‘proof-of-concept’-projekt inom fordonsindustrin. Vi vill också fortsätta att bygga upp vårt partnernätverk inom Winter Maintenance samt att öka vår geografiska expansion för vår teknologi.

~ Patrik Simson, VD för Klimator AB

Emissionen i sammandrag
Emissionsbelopp: ca 25,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning
Teckningsperiod: 5 – 19 december 2022
Teckningskurs: 1,92 SEK per aktie
Garanti- och teckningsåtaganden: ca 78 procent
Utspädningseffekt: 46 procent.

→ TEASER KLIMATOR 
KLIMATOR ANMÄLNINGSSEDEL (PDF)
→ KLIMATOR ANMÄLNINGSSEDEL (DIGITALT)
→ INVESTERINGSMEMORANDUM KLIMATOR FÖRETRÄDESEMISSION

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.