Bolagsrapporter
10 Jul, 2024

JM delårsrapport januari-juni 2024

Uppdaterad:
10 Jul, 2024

ÖKAD FÖRSÄLJNING PÅ EN FORTSATT AVVAKTANDE MARKNAD

  • Intäkterna minskade till 6 617 mkr (7 598).
 
  • Rörelseresultatet minskade till 329 mkr (676). Rörelsemarginalen minskade till 5,0 procent (8,9).
 
  • Resultatet före skatt minskade till 251 mkr (626) och resultatet efter skatt minskade till 155 mkr (494).
 
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 1,1 procent (16,4).
 
  • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kronor (7,50).
 
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -285 mkr (-351).
 
  • Antal sålda bostäder ökade till 1 555 (842) och produktionsstarter ökade till 867 (668).
 
  • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 7 432 mkr (8 071) och resultat per aktie till 3,30 kronor (10,80).

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.