Nyhet
1 Jul, 2024

JS SECURITY: TIDIGARE ORDFÖRANDE BRÖT MOT LOCKUP-AVTAL, FÅR VITE

Uppdaterad:
1 Jul, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cybersäkerhetsbolaget JS Security Technologies har erlagt vite till en individ för att ha brutit mot lock up-avtal i kölvattnet av en företrädesemission där en rad styrelsemedlemmar och andra ledande befattningshavare åtog sig att inte sälja aktier under en tolvmånadersperiod.

Individen i fråga är JS Securitys' tidigare styrelseordförande Niclas Folkesson som i slutet på oktober 2023, "på egen begäran" beslutade att avgå på grund av en uppkommen "intressekonflikt".

Den 23 april i år uppgav JS Security att det kommit till styrelsens kännedom att en individ, brutit mot två ingångna lock up-avtal omfattande aktieposter om 415.000 aktier, respektive 800.000 aktier och att han därmed avyttrat samtliga aktier i bolaget.

"Styrelsen ser mycket allvarligt på denna incident där avtal har ingåtts för att skydda aktieägarnas intressen. Lock up-avtal avser att skapa förtroende mellan bolaget och marknaden, och vi tycker det är djupt beklagligt när en enskild individ väljer att handla på ett sätt som underminerar detta förtroende", kommenterade bolaget då och meddelade att man i samråd med Göteborg Corporate Finance, beslutat att påkalla vite i enlighet med tillämplig klausul i lock up-avtalen.

Under måndagen meddelade bolaget att vite har erlagts "i enlighet med kravbrev" och att ärendet nu avslutas.

Individen i fråga namngavs dock inte men enligt ägardatatjänsten Holdings noteras att tidigare ordförande Niclas Folkesson sålt aktier under tidsperioden.

JS Security bekräftar för Nyhetsbyrån Direkt att personen i fråga är tidigare ordförande Niclas Folkesson.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.