Nyhet
6 Mar, 2023

KLIMATOR: GÖR NYEMISSION PÅ 5,8 MLN KR RIKTAD TILL NORSKA MESTA

Uppdaterad:
2 Jun, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Klimator, som är specialiserat på vägklimatologi, har genomfört en nyemission av 2,9 miljoner aktier riktad till norska Mesta som är en ny investerare för bolaget. Emissionen sker till teckningskursen 2:00 kronor och tillför således Klimator 5,8 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Mesta är en norsk aktör inom vägdrift och underhåll. Bolaget är sedan 2020 en återkommande kund till Klimator inom affärsområdet Winter Maintenance.

"Så sent som i december 2022 fördjupades samarbetet då ett fyraårigt avtal om högupplösta väglagsprognoser ingicks", konstaterar Klimator.

Emissionsbeslutet har tagits med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2022. Teckningskursen motsvarar en premie om 17,5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under perioden den 20 februari till den 3 mars 2023 på Nasdaq First North.

I fredags stängde Klimator-aktien vid 1:65 kronor. Jämfört med den noteringen motsvarar teckningskursen en premie på 21 procent.

"Teckningskursen har fastställts genom långtgående förhandlingar på armlängds avstånd mellan Mesta och bolaget med utgångspunkt i det nuvarande marknadspriset på Klimators aktie. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig", skriver Klimator.

Emissionen medför en utspädning om cirka 10 procent.

Klimators styrelse har sedan en tid haft önskemål att stärka upp bolagets ägarbild med nya större kapitalstarka ägare eftersom majoriteten av ägandet för närvarande finns hos grundarna med begränsade möjligheter att stötta bolaget finansiellt.

"Styrelsen anser Mesta vara en mycket attraktiv ägare som dessutom kan bidra styrelsen och bolaget medvärdefull kompetens och erfarenhet inom vinterväghållning", heter det.

Klimator avser använda nettolikviden från emissionen till att fortsätta stärka bolagets finansiella position.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.