Redaktionen
1 Feb, 2023
Carlsson Noren Asset Management

Makro är tillbaka

Uppdaterad:
1 Feb, 2023

De senaste årens finansmarknad kommer att bli ihågkommen för mycket, inte minst låga räntor och en utmanande period för räntefonderna. I en världsekonomi präglad av låg volatilitet och passiv penningpolitik har det varit närmast omöjligt att leverera en attraktiv absolutavkastning på räntesidan utan att ta väldigt mycket risk. Sett till aktiemarknadens dopade avkastning har jämförelsetalen varit tuffa. De investerare som ändå valt att vända sig till räntemarknaden har gjort det med högt ställda förväntningar till en dessutom låg risk. För att prestera under dessa förutsättningar har det krävts att man tagit en hög kreditrisk när kreditspreadar varit historiskt låga eller att man sålt volatilitet när volatiliteten var historiskt låg. Den typen av agerande kan fungera men det kan gå mycket illa när räntor stiger och centralbanker drar tillbaka sitt stöd vilket hände under 2022. När nu en betydligt mer osäker och skiftande penningpolitik väntar spås de mer makroorienterade fonderna bära ledarvästen. 

En räntefond som gått starkt i pågående trendskifte är Carlsson Norén Macro Fund som förvaltas av Carlsson Noren Asset Management. Fondbolaget grundades 2007 av Fredrik Carlsson och Martin Norén som efter fem år av framgångsrik förvaltning på Volvo Treasury valde att gå vidare med det egenutvecklade konceptet för kassaförvaltning. 

Carlsson Noren Asset Management

Under perioden 2015–2021 levererade Carlsson Norén Macro Fund en blygsam årlig genomsnittlig avkastning på ca 0,3 procent. Med negativa räntor och låg volatilitet så var det svårt att skapa en attraktiv avkastning. År 2022 fick däremot förvaltarstrategin ett stort genomslag i den marknadsturbulens som nu genomsyrar världsekonomin. Som ett resultat av de nya marknadsförutsättningarna stängde Carlsson Noréns makrofond det senaste helåret som en av de bäst presterande räntefonderna. Räntefondens avkastning på ca 3,8 procent år 2022 kan sättas i relation till att indexet OMRX Total Bond tappade hela 8 procent.

Fredrik Carlsson
Fredrik Carlsson
Medgrundare och förvaltare på Carlsson Norén Asset Management

“Vissa investerare sökte sig till obligationsmarknaden med förhoppning om att få en avkastning på 10 procent till låg risk när räntorna låg kring nollstrecket eller på negativa nivåer. För att klara av det avkastningskravet krävdes att fonderna tog en mycket hög kreditrisk när spreadarna var låga eller att man sålde volatilitet när volatiliteten var historiskt låg. Vi valde inget av dessa alternativ, så vår strategi fungerade inte så bra i den miljön.”

Strategi

Strategin som ligger till grund för fonden syftar till att generera en stabil avkastning utan risk för stora kapitalförluster genom att investera i likvida och högkvalitativa obligationer. Dessa AAA-klassade räntepapper begränsar fondens nedsida då dessa snabbt kan omsättas oavsett marknadsläge. Överavkastningen har kommit från duons makroekonomiska bedömningar om framtida penningpolitik och ränteutveckling vilket sker genom handel i börshandlade derivat. “En aktivt förvaltad räntefond utan kreditrisk med AAA-klassade räntepapper i botten”, heter det.

Fondens strategi att fokusera på likvida värdepapper har visat sig framgångsrik när det stormar. Sedan lansering 2008 kan fonden redovisa för ett bra “track record” under svåra marknadsmiljöer. När fonden stängde verksamhetsår 2008 och 2011 var detta med en avkastning på 8,9 respektive 7,0 procent vilket är imponerande sett till osäkerheten som rådde på finansmarknaden till följd av finanskrisen och den europeiska skuldkrisen. 
 

Fredrik Carlsson
Fredrik Carlsson

“Den miljö som nyligen kännetecknats av kvantitativa lättnader, låga räntor och låg volatilitet var inte särskilt lukrativ för makrostrategier likt vår egen.”

Framåt

I år väntas Carlsson Norén kunna fortsätta på tidigare spår efter något av ett mellandecennium. Att identifiera och dra nytta av de möjligheter som uppstår i övergången från ett lågränteklimat till en klart mer turbulent marknad karakteriserad av ny inflations- och ränteregim är helt rätt förutsättningar för duons spetskompetenser. Framåt förväntar sig förvaltarna kunna leverera en avkastning i linje med den för år 2011 och 2012 då fonden gav en avkastning på 7,0 procent respektive 7,9 procent.

Fredrik Carlsson
Fredrik Carlsson

“Vi lyckades avkasta 3,8 procent [år 2022] i en utmanande miljö som försvårades ännu mer av de geopolitiska spänningarna som är i Europa. Det är inte särskilt klokt att korta högkvalitativa obligationer när krig pågår på kontinenten. Varje större eskalering kan resultera i att kapitalet flyr till en säkra tillgångsslag. Om vi trots detta ​​lyckades generera denna avkastning under det här svåra året, borde vi kunna göra ännu bättre under 2023."

Medan aggressiva åtstramningar har genomförts för att kyla ner inflationen är centralbankerna begränsade i sin kamp mot inflationen. Hög skuldsättning hos såväl hushåll som företag gör det svårt för centralbankerna att höja styrräntan allt för mycket. Samtidigt menar många marknadsbedömare att en omvänd globalisering med trend att flytta hem en större del av produktionen från lågkostnadsländer riskerar att upprätthålla en hög inflation. Om centralbankerna väljer att höja sina inflationsmål till 2–4 procent i stället för 2 procent återstår att se, men att den makroekonomiska utvecklingen kommer att ta en allt större roll i framtida investeringsbeslut är otvivelaktigt. För investerare med stor exponering mot aktiemarknaden är det dags att se vad obligationsmarknaden har att erbjuda.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.