Redaktionen
30 Oct, 2022
meltron emission

Meltrons nyemission garanterar ljus i höstmörkret

Uppdaterad:
25 Jan, 2023

Belysningsföretaget Meltron AB lämnar ett utmanande räkenskapsår bakom sig men inte resultatlöst. Genomförda kostnadsbesparingar och etablerat fäste i norra Europa gör att utsikterna ser betydligt bättre ut där expanderade distributionsnät väntas vara vägen framåt. Till stöd för utvecklingen finns 20 år av ledande optik och en välrenommerad kundbas vilket tillsammans med säkerställd emission bäddar för en hållbar utveckling. Med den gröna omställningens vindar i ryggen kan detta vara sista chansen att komma in billigt!

 

Meltron emission

Ta del av Meltrons teckningserbjudande här 

Teaser

Meltron Memorandum

Anmälningssedel för tecknings av aktier utan företrädesrätt

Teckna med mobilt bank-ID hos Aktieinvest här

Kort om Meltrons teckningserbjudande

Erbjudandet: företrädesemission av aktier om cirka 16,1 MSEK.

Riktad emission: styrelsen har rätt att i omedelbar anslutning till emissionen emittera upp till ytterligare 5,0 MSEK i en riktad emission till samma villkor som erbjudandet.

Villkor För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. För varje femtal (5) teckningsrätter ges rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.

Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie

Teckningsperiod: 26 oktober - 9 november 2022.

Per dagen för memorandumet finns 57 643 866 aktier utestående i bolaget där varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Utspädningseffekt: 74 %

 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad upp till ett belopp om ca 11,0 MSEK. Tillsammans med teckningsförbindelser motsvarar detta ca 70 procent av emissionsbeloppet. 

Om Meltrons säkerställda företrädesemissionen

Meltron har beslutat att genomföra en företrädesemission för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov de nästkommande 12 månaderna. Vid fulltecknat teckningserbjudande uppgår emissionsbeloppet till ca 16,1 MSEK där en riktad emissionen till samma villkor kan komma att addera ytterligare 5,0 MSEK. Den riktade emissionen genomförs för att dels öppna upp för strategiska investerare, dels accelerera expansionen.

 

Teckningskursen i erbjudandet uppgår till 0,10 SEK per aktie där fem teckningsrätter ger rätten att teckna 14 nya aktier. Emissionen är säkrad upp till ca 11 MSEK, motsvarande ca 70 procent, från externa investerare och ledande befattningshavare. Efter avdrag för emissionskostnader uppgår nettolikviden till ca 13,2 MSEK för året. Huvuddelen av beloppet avses användas för att återbetala brygglån och räntor. Ett fulltecknat erbjudande medför också en utspädningseffekt på 74 procent. 


meltron emission säkerställd

Meltrons marknad

Den globala LED-marknaden är en växande miljardindustri. Enligt Grand View Research, ett ledande institut för marknadsanalyser, värderades den globala LED-marknaden år 2021 till ca 55,5 MdUSD med en förväntad CAGR på hela 10,5 procent över perioden 2022-2030. Detta till följd av LED-teknikens mångsidighet och överlägsenhet mot traditionell belysning. Vidare tar marknadstillväxten stöd från rådande hållbarhetstrender i egenskap av att vara ett lågkostnadseffektivt och miljövänligt alternativ där europeisk reglering fasar ut tidigare belysningsstandard, bland annat genom att förbjuda försäljningen av halogenlampor och fluorescerande lysrör.

 

meltron marknad

Vägen framåt är utstakad 

Stark kundbas och aggressiv försäljning

Under året har Meltron etablerat en stark kundbas med välrenommerade kunder inom framförallt skogsindustri. Inte bara bekräftar detta Meltrons tekniska verkshöjd, utan bäddar även för återkommande försäljningar där storbolag som Boliden, UPM och Mätsä visat hög efterfrågan på framförallt den explosionssäkra, tillika flaggskepsprodukten, MEX. En följd av hög kundnöjdhe har även varit en klart bättre orderingång om 3,5 MSEK för Q1-22 vilket skänker god tillförsikt till kommande satsningar att stärka distributionsnätverket och försäljningen. 

Tillväxt kommer med ökad lönsamhet

Meltron kostnadsbesparingsprogram har burit frakt vilket lett till att fast driftkostnader minskat med ca 30 procent sedan april 2022. Med detta slår Meltron in på en ny bana där målsättningen är att vara kassaflödesneutrala mot Q4-23. En framgångsrik företrädesemission kan därmed innebära Meltons sista finansieringsrunda, även om ytterligare emissioner med bakgrund mot lönsam tillväxt sällan tolkas negativt.  

Omstöpt organisation

För att ge organisatorisk stöd till målbilden har Meltron tillsatt ny dynamisk och erfaren ledning. Nuvarande VD Stefan Kåla lämnar av hälsoskäl över till styrelsemedlemmen Lars Aikala den 15 november. Stefan kvarstår som rådgivare till bolaget. Fokus ligger fortsatt på att reducera kostnadsstrukturen där bolaget numera ska tolkas som ett utvecklings- och försäljningsbolag med fokus på att anpassa nuvarande produkter samt ge hävkraft till den interna förmågan.

 

Meltron nyemission

Om Meltron

Meltron är ett skandinaviskt teknikbolag som utvecklar, producerar och säljer avancerade belysningssystem. Produktkatalogen bygger på över 20 år av forskning och tillämpning inom LED-design där bolagets lösningar är nästintill dubbelt så energieffektiva som konventionell belysning. Till det kommer ekologiska fördelar, lång produktlivslängd och minimalt med underhåll. Bolagets produkter är anpassade för en bred industriell applikation med användningsområde i såväl det offentliga rummet och utomhusmiljöer som i tillverkningsindustrin.

 

meltron aktie

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.