Nyhet
3 Feb, 2023
entropia mindark

MindArk och speluniversumet Entropia firar 20 år!

Uppdaterad:
21 Feb, 2023

Föregående vecka uppmärksammades direktnoteringen av det digitala underhållsbolaget MindArk PE ABs på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar och driver det virtuella speluniversumet Entropia Universe som har beskrivits av många som världens första metaverse. I denna virtuella verklighet kan spelare utforska planeter, socialisera sig men även genomföra olika uppdrag för belöningar. Unikt för spelet är att belöningarna kan omvandlas till spelvalutan PED (Project Entropia Dollar) som har en fast växelkurs till US dollarn. Det ekonomiska kretsloppet i spelet är baserad på en s.k. “real cash economy” (RCE) vilket innebär att man både kan sätta in och ta ut riktiga pengar.

Mindark notering Spotlight Stock Market

Entropia Universe är helt gratis och bolagets intäkter kommer huvudsakligen från mikrotransaktioner inuti spelet. Speluniversummet har idag ca 5 miljoner registrerade konton och pengarna som användarna omsätter i spelets ekonomi uppgår till ca 400 MUSD varje år. I jämförelse med bruttonationalprodukten från en grupp av mindre nationer listar detta Entropia Universe storleksmässigt någonstans mellan Vanuatu och Marshallöarna. Entropia Universe är idag det kändaste spelet som tillämpar RCE.

Vad säger aktiebloggarna om MindArk?

Intresset för MindArk och aktien har inledningsvis kretsat kring det unika i monetariseringsmodellen. Med ny grafikmotor på ingång (Unreal Engine 5) och ökad exponering från noteringen förväntas sig många att bolagets marknadsposition kommer att stärkas markant. Detta räknar man med att kunna ge utdelning i en ökad konvertering av nya spelare och god omsättningstillväxt. TradeVenues bloggare Miljonär innan 30 ser dessutom positivt till att bolaget i nuläget inte har något behov av att ta in externt kapital för att fullfölja planerna.

Miljonär innan 30
Miljonär innan 30
Aktiebloggare på TradeVenue

“Det som är unikt är att spelets ekonomi är knuten till en fast växelkurs i USD. Dvs man kan göra affärer i spelet och tjäna pengar som sedan kan tas ut till ens bankkonto i USD, på samma sätt kan man givetvis stoppa in pengar för att köpa tillgångar i spelet. Då spelet varit igång i över 20 år har spelets ekonomi och dess koppling till riktiga pengar stort förtroende bland spelarna. Vilket inte minst visas av att MindArk har Guinness världsrekord för dyraste virtuella vara, en planet i spelet som såldes för 6 miljoner USD.”

Läs vad Miljonär innan 30 skriver om bolaget

Aktiekursen första veckan

Efter första veckans kursrörelse framgår det av en enklare teknisk analys av aktieutvecklingen att värderingen har stabiliserats kring 5 SEK per aktie, motsvarade börsvärde på ca 160 MSEK. 

mindark aktiekurs

Under MindArks första handelsdag köpte VD Henrik Nel Jerkrot ca 14 000 aktier i bolaget, en affär på 80 TSEK. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister på fredagen den 27 januari.


Henrik äger sedan tidigare ca 13 000 aktier i bolaget som omfattas av ett lock-up-avtal som ingåtts med samtliga styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa huvudägare. Lock-up-avtalet motsvarar ca 48 procent av aktierna i bolaget och upphör tolv månader efter första handelsdagen.

Mikrotransaktioner i spel

Försäljning av virtuella föremål i spel genom mikrotransaktioner (till exempel kläder eller vapen till spelfiguren) har kommit att bli en alltmer vanlig affärsmodell för spelindustrin. I modern tid har det oerhört framgångsrika Fortnite kommit att bli ansiktet utåt för affärsmodellen som är mycket förekommande för mobilspel.

Vanliga fördelar som lyfts fram med mikrobetalningar är att det kan möjliggöra att spelet är gratis och fortsätter att utvecklas då spelutvecklare har incitament att behålla spelarbasen över en längre tid. Köp inuti spelet ger därmed ett helt annat liv i spelet där man exempelvis kan notera hur livslängden på nya Grand Theft Auto-spelserien (“GTA”) nästintill fördubblas för varje ny titel som släpps.

Vanliga nackdelar som lyfts fram är att spelutvecklarna håller inne på funktioner för att ta betalt för detta först efter att man har blivit insatt i spelet. Samtidigt kombineras ofta mikrobetalningar med inslag av “pay-to-win” eller kasinoliknande spelmekanik vilket många ogillar. NB, Entropia Universe affärsmodell är baserad på en ”play-to-earn”.

Inom området för mikrotransaktioner är MindArk en pionjär. Bolaget har under de senaste 20 åren drivit Entropia, världens första MMORPG med en virtuell ekonomi som är baserad på riktiga pengar. MindArks nytänkande och innovation är desto mer aktuellt idag. Med pågående implementering av en ny grafikmotor förs spelet snabbt fram i tiden. Tillsammans med den exponering bolaget väntas kunna tillgodoräkna sig från noteringen spås detta bidra till en kraftigt växande spelarbas och högre intäkter. Med en dessutom nära association till metaverse ser många investerar fram emot att följa vad bolagets tidigare erfarenheter som tidig innovatör på området kan mynna ut i.
 

Se även

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.