Nyhet
8 Jun, 2022

Nyemission Hoi Publishing

Nyemission Hoi Publishing AB

 

Hoi Publishing annonserade tidigare i år sina ambitioner att skala upp verksamheten och följer nu upp med förberedelserna inför noteringsprocessen.

Teckna här

 

Styrelsen i Hoi Publishing har beslutat att genomföra en nyemission för att stärka organisationen och bredda aktieägarbasen inför den kommande listningen på Nordic SME. I samband med att Hoi registrerades som ett publikt bolag inleddes ett nytt kapitel där de nya tillväxtssatsningarna tillägnades ett namnbyte i linje med de internationella ambitionerna, Hoi Publishing AB

 

Med bakgrund som Sveriges ledande hybridförlag är visionen att utveckla förlagsbranschen i Norden. Emissionslikviden är främst avsedd att investeras i bolagets profit centers – befintliga och nya imprints (underförlag) – samt produktutveckling. Förlagsgruppen ger idag ut ca 200 titlar om året och har sedan tidigare ett dotterbolag i Danmark.

 

→ Teckningskurs: 4,50 SEK per B-aktie

→ Minsta teckningspost: 1 000 B-aktier

→ Emissionslikvid efter emissionskostnader: ca 17 MSEK

→ Utestående tecknings- och garantiförbindelse: 5,7 MSEK (28% av erbjudandet)

 

emission hoi publishing

 

Om bolaget

Hoi Publishing AB är Sveriges största hybridförlag. Till skillnad från traditionell förlagsverksamhet flyttar en hybridförlag över en stor del av risken på författaren. Detta innebär i typexemplet att förhandsarvodet till författaren uteblir men att författaren har ett betydligt större anspråk på vinsten. I den unika Hoi-modellen är det möjligt för författaren att i förväg bestämma storleken utgivningspaketen för att sedan behålla en större del av vinsten. Författaren får även större kontroll och inflytande i utgivningsprocessen. 

 

Utgångspunkten i Hoi-modellen är att kombinera det traditionella förlagets institutionella legitimitet – i allt vad det innebär i styrka, professionalitet och nätverk – med egenutgivning och författarens delaktighet. 

 

Bolaget grundades år 2010 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.