Redaktionen
26 Oct, 2022

Nyemission Meltron

Idag inleds teckningsperioden för det skandinaviska teknikbolaget Meltron. Meltron har i över 20 år utvecklat högkvalitativa belysningssystem för bred industriell applikation där nuvarande emission tillsammans med omstrukturering och införda kostnadsbesparingsprogram bäddar för en ny tillväxtresa. Med en patenterad produktkatalog av drivdonsteknik, teknikkontroller och LED-design ger Meltron ett resurseffektivt alternativ i energiomställningen!

nyemission meltron

Kort om bolaget

Meltron är ett skandinaviskt teknikbolag som utvecklar, producerar och säljer avancerade belysningssystem. Produktkatalogen bygger på över 20 år av forskning och tillämpning inom LED-design där bolagets lösningar är upp till 80% så energieffektiva som konventionell belysning. Till det kommer ekologiska fördelar, lång produktlivslängd och minimalt med underhåll.

 

Meltron har genomgått en betydande förändringsprocess och lämnar därmed lämnar ett händelserikt halvår med ny VD, införda kostnadsbesparingsprogram, och ett flertal beställningar från stora kunder. Med en lägre kostnadsstruktur och ökat fokus på direkt- och distributionsförsäljning väntar bolaget en mer hållbar ekonomisk utveckling framöver. För att kunna tillgodose det kortsiktiga finansieringsbehovet och den växande efterfrågan på belysningssystem har Meltron valt att genomföra en företrädesemission.

 

Vid fulltecknad emission uppgår likviden till 16,1 MSEK där eventuell överteckning kompletteras med en riktad emission om ca 5 MSEK. Emissionen är garanterad till ca 64 procent och avses användas för att i huvudsak stärka rörelsekapitalet, men även för att öka resurserna till försäljningsorganisationen.

 

meltron emission

 

Bolagets produkter är brett applicerbara och nuvarande teknologi är anpassade för följande marknadssegment; offentlig miljö, olja & gas-sektorn, läkemedelsindustrin, lagerbyggnader & industri, utomhusarenor och djurstallar. Läs mer om bolagets lösningar.

 

Företrädesemissionen i sammandrag 

De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie.

Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.

Varje ny aktie har samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.

Teckningskursen per aktie är 0,10 SEK.

Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen är den 24 oktober 2022.

Vid full teckning tillförs Meltron cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningstid är 26 oktober - 9 november 2022.

Företrädesemissionen är till cirka 64 procent säkrad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser

 

 

---------------------------------------

Kort om Meltron

Ordförande: Göran Lundgren

VD: Stefan Kåla

Ticker: $MLTR

Lista: Nordic SME Sweden

----------------------------------------

nyemission meltron

 

 

 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.