Marknadskommentar
13 Jun, 2024

RÄNTOR/VALUTOR: TVÄRA KAST FRÅN USA, PRISFÖRVÄNTAN PÅ MÅLET

Uppdaterad:
13 Jun, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna sjönk på torsdagen, med tyska räntor 2-3 punkter ned, medan dollarn återhämtat sig. Europabörserna var överlag ned.

Marknaderna har sett stora rörelser i spåren av först ett USA-KPI som kom in under prognos, och sedan ett Fed-besked som kunde tolkas som hökaktigt.

Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad och såg blygsamma framsteg mot inflationsmålet. Ledamöternas nya medianprognos visar nu bara en sänkning i år, mot tre i mars. Men redan i mars vägde det nära mot två, och nu väger det också nära mot två.

Räntenivån i slutet av prognosperioden är oförändrad, så i praktiken senarelägger ledamöterna de väntade sänkningarna i spåren av uppjusterad inflationsprognos.

Fed-chefen Jerome Powell framhöll vid pressträffen att prognoserna för räntan, "dot plot", inte är någon plan utan de kommer att vara databeroende och besluta från möte till möte.

"Powell nämnde vid upprepade tillfällen att de är mycket medvetna om de tvåsidiga riskerna, och att de inte vill vänta till ekonomin går sönder. Liknande godartade inflationsutfall under de kommande månaderna kommer att göra Fed väl positionerade för att börja sänka räntan i september för att vara ett steg framför en sådan försvagning", skrev ABN Amro i en kommentar.

USA-data på torsdagen visade att producentpriserna sjönk med 0,2 procent i maj jämfört med föregående månad, under väntade +0,1 procent. Kärn-PPI var oförändrat, väntat var +0,3 procent. Dessutom steg antalet nyanmälda arbetslösa med 13.000 till 242.000 förra veckan, väntat var 225.000.

PPI har bäring på Fed inflationsmått PCE och enligt Capital Economics pekar utfallet mot en uppgång på bara 0,13 procent under månaden för kärnkomponenterna (kärntjänster exklusive boende) i PCE.

Det gav förnyad nedåtpress i räntorna och dollarn. Sammantaget är "nettoeffekten" av KPI/PPI/Fed-besked en nedgång i den tvååriga statsobligationen med 13 punkter till 4,71 procent, och med 13 punkter i tioåringen till 4,27 procent.

Euro/dollar har plant ut strax över 1:08-nivån och dollar/yen runt 157, med dollarindex något ned till 104,84.

Svenska räntor steg i linje med övriga Europa på torsdagen. Kronan har sammantaget stärkts 4 öre till 10:44 mot dollarn men tappat 1 öre till 11:25 mot euron.

Kantar Prosperas breda enkät över KPIF-inflationsförväntningarna, som även inkluderar arbetsmarknadens parter, visade att de nu ligger på 2,0 procent på ett, två och fem års sikt, det vill säga precis på inflationsmålet. Jämfört med marsenkäten är det en nedgång med 0,4 procentenheter på kort sikt och 0,1 procentenheter på lång sikt.

Det är en god nyhet för Riksbanken, och en andra kan komma på fredagen. Då väntas KPIF-utfallet för maj, som enligt Infronts prognosenkät spås visa en nedgång till 2,0 procent från 2,3 procent i april.

Riksbanken har möte i juni men marknaden ser bara en sannolikhet på 20 procent att Riksbanken sänker då. En sänkning i augusti är däremot inprisad till cirka 85 procent.

Noteras kan också att euromotståndet i den svenska befolkningen minskar, men att euroförespråkarna ännu är i minoritet. I SCB:s mätning, som numera görs en gång per år, ökar eurostödet till 34,4 procent från 30,6 procent i maj 2023 sedan, medan euromotståndet minskar från 50,5 till 46,1 procent.

Den norska kronan tappade lite till 11:43 mot euron. Norges Banks företagsenkät visade på ökad optimism, högre kapacitetsutnyttjandet ökar stigande löneförväntningar.

SEB noterade mer positiva utsikter än i Norges Banks prognoser, vilket pekar mot en uppreviderad tillväxtprognos.

"Sammantaget så motiverar rapporten en mer hökaktig hållning från Norges Bank nästa vecka, och att hålla oförändrat under en längre tid än andra europeiska centralbanker. Vi tror att Norges Bank höjer sin räntebana och signalerar cirka 70 procent sannolikhet för en sänkning, mest sannolikt i december", skrev SEB.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.