Bolagsrapporter
21 Nov, 2023

Rättelse: Bonzun AB (publ) offentliggjorde Årsredovisningen för 2023 (9 mån) utan revisionsberättelse

Uppdaterad:
21 Nov, 2023

Idag, den 21 november 2023, publiceras årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen.

Idag, den 21 november 2023, publiceras årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen har angett osäkerhet avseende värdet av dotterbolaget Bonzun Health Information AB som i bokföringen är upptaget till ett värde om 23 mkr men vars egna kapital kraftigt understiger detta.  På grund av denna osäkerhet planerar styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma så snart som möjligt och att på denna stämma fatta beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital. Bolaget skulle i och med denna nedsättning kunna skriva ner del av värdet av ovannämnda 23 mkr.

Rapporten i sin helhet finns nu för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, tfVD
Tel: 070-478 31 49
E-post: hakan@seagull.se

Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldig att offentliggöra enlig EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2023, klockan 13.00 CET.

Om Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé. Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

 För mer information, vänligen besökwww.bonzun.com

 Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.