Nyhet
2 Oct, 2023

RB: SVAG KRONA KAN GE HÖG RÄNTA LÄNGRE - FLODÉN

Uppdaterad:
2 Oct, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Om kronan fastnar på dagens svaga nivå kommer det nog behövas en stram penningpolitik under lång tid framöver för att fortsätta att motverka ett genomslag till konsumentpriserna.

Det sade vice riksbankschefen Martin Flodén vid det penningpolitiska mötet den 20 september, enligt protokollet från mötet.

Han sade att kronförsvagningen är ett bekymmer för penningpolitiken. Det blir svårare att få ner inflationen när den svaga växelkursen bidrar till högre importpriser, och det är knappast bra för svensk ekonomi i bredare bemärkelse att kronan avviker så tydligt från vad som bedöms vara en långsiktig jämviktsnivå.

Räntehöjningen nu bör bidra till att bromsa kronförsvagningen, men samtidigt ska man inte överdriva kronans betydelse för Riksbankens möjligheter att få ner inflationen. Sedan slutet av 2020 har kronan försvagats med 19 procent mot euron och 36 procent mot den amerikanska dollarn. Men den samlade prisuppgången, mätt med det harmoniserade prisindexet HIKP, är ändå lägre i Sverige än i euroområdet och USA under den här tidsperioden.

Att priserna hittills har stigit mindre i Sverige än i omvärlden sedan den internationella inflationsuppgången påbörjades kan till viss del förklaras av att priserna började stiga senare här, och dessutom av att det förmodligen tar tid innan kronförsvagningen får fullt genomslag på våra priser.

Det är ändå tänkbart att en delförklaring är att penningpolitiken har fått snabbt genomslag i den räntekänsliga svenska ekonomin, och att inflationen därför har kunnat hållas tillbaka trots den svaga kronan.

Martin Flodén sade också att prognosen indikerar att styrräntan efter dagens höjning kan ha kommit upp till en

tillräckligt åtstramande nivå för att inflationen ska falla tillbaka till målet.

Men det förutsätter att penningpolitiken förblir stram en ganska lång tid framöver. Det förutsätter även att vi får fortsatt stöd för bedömningen att inflationstrycket ska fortsätta att dämpas.

"Prognosen visar därför också att det inte är osannolikt att räntan behöver höjas ytterligare vid något av de kommande mötena. Allt detta är bedömningar som jag står helt bakom", sade han.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.