Redaktionen
17 Oct, 2023
risk intelligence emission

Risk Intelligence - en ledande leverantör inom riskbedömning

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

Teckningsperioden för Risk Intelligence varar mellan den 11 oktober och 24 oktober 2023 där företaget är en ledande leverantör av säkerhetsriskintelligens. Risk Intelligence analyserar och sammanställer underrättelser för att ge djupgående analys av aktuella och potentiella hot för att kunderna ska kunna planera, bedöma och bedriva sin verksamhet i riskfyllda områden. Av flera olika anledningar bedömer vi på TradeVenue att Risk Intelligence kan vara ett bra investeringscase. Dessa är: 

Ny strategi som förväntas förbättra både resultatet, omsättning och kassaflödet

Företaget har som mål att uppnå ett positivt nettoresultat år 2024 samt att växa med 30% per år fram till 2026. Detta kommer bland annat uppnås genom att öka antalet samarbeten samt skapa en ny plattform med ett antal nya funktioner. De nya funktionerna kommer att generera ytterligare intäkter från både nya och befintliga kunder, samtidigt som företagets marknad ökar genom fler partnerskap. För att lyckas med detta har styrelsen formulerat en övergripande strategi som fokuserar på att förbättra balansräkningen och säkra kapital för nödvändiga investeringar. Detta kommer resultera i ett förbättrat resultat och kassaflöde då de finansiella kostnaderna minskas betydligt. Företaget har kommunicerat att de kommer att ha ett positivt operativt kassaflöde i Q4 2023. Läs mer om detta i nyheten nedan.

Skalbar verksamhet

Tjänsterna, Risk Intelligence System och Säkerhetsrapporter, som står för störst del av omsättningen har en mycket god skalbarhet, vilket innebär att kostnaderna inte ökar i samma grad som omsättningen. Detta innebär att företaget snabbt kan bli lönsamma om företaget har en bra omsättningstillväxt. Det tredje erbjudandet, konsulttjänster, är också skalbar till viss grad.

risk Intelligence emission

Skapar högkvalitativ säkerhetsunderrättelseanalys, vilket genererar hög förnyelsegrad och en lång prenumerationstid

Företaget visar på flera sätt att de producerar högkvalitativ säkerhetsunderrättelseanalys. Detta kan man se genom att företaget har många stora företag/organisationer som kunder, inklusive Maersk, DHL, Shell och NATO, samtidigt som förnyelsegraden är väldigt hög (+98%). Till detta tillkommer att företaget har en NRR (Net revenue retention) på 116% och att företagets huvudprodukt, Risk Intelligence System, har en genomsnittlig prenumerationstid på över 7,5 år. Under 2022 stod Risk Intelligence System för 82% av omsättningen.

Högt insiderägande

Insiderägande i företaget är väldigt högt där endast styrelseledamoten och VD:n Hans Tino Hansen, samt styrelsens ordförande Jan Holm äger över 40% av kapitalet samt ca. 50% av rösterna i företaget. Ur ett investeringsperspektiv är högt insiderägande väldigt gynnsamt eftersom detta ökar sannolikheten att strategiska beslut tas i linje med övriga aktieägares intresse. 

Sammandrag av teckningserbjudande

  • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 10 oktober har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. En (1) aktie ger en (1) uniträtt där tretton (13) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit som består av (12) nya aktier.
  • Teckningsperiod: 11 oktober - 24 oktober 2023
  • Handel med uniträtter: 11 - 20 oktober 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 18,4 MDKK 
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 15,8 MDKK
  • Antal aktier före emission: 15 338 389 
  • Antal aktier efter emission: 29 496 901
  • Utspädning: 48% vid 100% fulltecknande
  • Teckningskurs: 15,60 DKK per unit, vilket motsvarar 1,30 DKK per aktie

Vanliga frågor

Vad är uniträtter?
Vem grundade Risk Intelligence?
Vart kan man läsa mer om Risk Intelligence?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.