Nyhet
9 Feb, 2024

Saab: "En tillväxtmaskin av dignitet nu" - VD (oms)

Uppdaterad:
12 Feb, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Saabs vd Micael Johansson säger sig vara väldigt positiv inför framtiden – något som avspeglas i försvarsbolagets beslut att höja sitt medellånga mål för organisk försäljningstillväxt till 15 procent perioden 2023-2027.

Det säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi har en orderingång på 78 miljarder och vi växer med 23 procent på helåret och 16 procent i kvartalet. Det visar att vi bygger en position på alla de större marknaderna som vi finns på", säger Saabchefen om orderingången som landade på 31,5 miljarder kronor i det fjärde kvartalet – rejält över förväntningarna om cirka 17,8 miljarder.

Saabs rörelsemarginal landade på 8,8 procent i kvartalet något under förväntade 9,4 procent. För helåret förbättrades siffran en halv procentenhet till 8,3 procent från 7,8 procent ett år tidigare.

"Det här är en tillväxtmaskin av dignitet nu, och det är en stegförändring som vi gör", säger han.

I rapporten framgår det även att Saab höjer sitt mål på medellång sikt, för perioden 2023-2027, avseende den organiska försäljningstillväxten. Försvarsbolaget spår nu en organisk försäljningstillväxt (CAGR) om 15 procent, upp från tidigare mål om 10 procent.

"Om man bedömer hur marknaden utvecklas så kan man från år till år se ganska kraftiga förändringar i hur länder tänker spendera pengar på att stärka sina försvar", säger Micael Johansson.

Han pekar på de stora skillnaderna bara jämfört med för ett par år sedan och fortsätter:

"Jag har sagt många gånger att jag tror att det här är en substantiell tillväxt över minst en tioårsperiod – och det underbyggs nu av andra oberoende analyser som görs. Det är därför vi har steppat upp när det gäller vår CAGR-tillväxt", säger han med hänvisning till det höjda målet.

I det fjärde kvartalet såg Saab en ökning av medelstora order på 57 procent jämfört med samma kvartal föregående år medan mindre order ökade 19 procent, siffror som gläder Saabchefen.

"Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi visar tillväxt på medelstora och mindre beställningar. Det gör att vi blir mindre beroende av vad vi kallar 'mega deals'. Man kan inte bygga en verksamhet på stora beställningar – även om det är väldigt trevligt när dem händer så kan man inte planera fullt ut för dem", säger han.

I det fjärde kvartalet minskade Saabs "stora order" och uppgick till 12.251 miljoner kronor, ned från 16.507 miljoner kronor ett år tidigare.

Vad gäller det operationella kassaflödet så visade det på en tydlig förbättring mot föregående kvartal och uppgick till drygt 3,7 miljarder kronor. För helåret blev siffran cirka 3,2 miljarder kronor för Saab som i tidigare rapporter spått ett positivt kassaflöde för helåret 2023.

"Det kan vara lite slagigt då vi har stora program med många milstolpar som måste falla in på rätt sida kvartalsgränserna. Det är lite volatilt men vi har naturligtvis allt bättre projektion på helårsbasis var vi landar någonstans", säger Micael Johansson om kassaflödet.

Även för 2024 är försvarsbolagets prognos att ha ett positivt operationellt kassaflöde.

För perioden 2023-2027 har Saab som mål att ha en kassaflödeskonvertering om minst 70 procent kumulativt för femårsperioden.

Vad gäller framtida beslut om stridsflyg från länder som Thailand och Filipinerna konstaterar Micael Johansson att "det rör på sig" och säger att Filipinerna ska skicka ut en förfrågan under det första halvåret 2024.

"Det är politiska beslut som måste till och vi jobbar naturligtvis nära deras flygvapen. Jag tycker att vi har bra positioner, men jag vill inte gå längre än så", säger han om besluten.


 


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.