Redaktionen
13 Dec, 2023
SensoDetect

SensoDetect - En potentiell kursdubblare

Uppdaterad:
26 Jan, 2024

Psykisk ohälsa och mental störningar är ett stort samhällsproblem som inte bara påverkar en persons förmåga att fungera normalt i vardagen utan också dess omgivning. Ett företag vars produkter syftar till att hjälpa dessa individer är det svenska medicinteknikbolaget SensoDetect. Företaget genomför just nu en företrädesemission där pengarna bland annat ska användas till att växa och expandera till nya marknader. 

SensoDetect adresserar ett globalt samhällsproblem

Förutom att psykisk ohälsa och mentala störningar påverkar människor och deras omgivning, skapar psykiska sjukdomar även socioekonomiska utmaningar samt belastar hälso- och sjukvårdssystemet. Dessutom står den psykiatriska vården inför stora utmaningar med en årlig ökning av antalet personer som söker vård.

SensoDetects produkter syftar till att hjälpa individen och sjukvården, där produkterna bygger på en egenutvecklad teknologi som baseras på över 30 års forskning vid Lunds universitet. Genom att använda sig av tekniken kan sjukvården få en snabbare och mer objektiv diagnostisering, vilket i sin tur kan korta kötiderna eftersom det ökar chanserna till en mer korrekt hänvisning inom sjukvården. Dessutom kan tekniken mäta effekten av medicinering hos en patient. Det senare gör det lättare för sjukvårdspersonalen att hitta rätt medicin med rätt dosering. 

"Med hjälp av SensoDetects världsunika 15 minuters test, Health / Diagnostic / Medication, kan vi hjälpa till och leverera en snabbare och mer kostnadseffektiv vård för det årligen ökande antalet personer som söker hjälp för psykisk ohälsa." säger VD Per-Anders (PA) Hedin. 

Spännande framtid framför sig

SensoDetect befinner sig just nu i en övergångsfas, från att vara ett utvecklingsbolag till att övergå till ett kommersiellt orienterat bolag. Även om forskningen fortsatt är viktig för SensoDetect har företaget valt att fokusera på produktionen, sälj och marknad för att på så sätt kunna nå ut med sin plattform internationellt. Detta för att tillgodose det växande behovet av objektiva diagnostiska verktyg inom den psykiatriska vården.

"Vi har aldrig varit så nära ett genombrott som nu. Vi är i förhandling i Saudiarabien om obligatoriska test på alla nyfödda, i Kina om Joint Venture med en ny grupp investerare och i Sydamerika med intressenter om att erbjuda tester till alla barn som börjar skolan. Lägg därtill att vi redan efter nyåret planerar att inleda samtal med flertalet läkemedelsbolag inom vårt nya område medicinering och du får ett riktigt intressant bolag med en stor potential." säger VD Per-Anders (PA) Hedin. 

Sammanfattning av teckningserbjudandet

  • Villkor: Den som på avstämningsdagen den 4 december 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Fyra (4) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
  • Teckningsperiod: 6 december - 20 december 2023
  • Handel med uniträtter: 6 december - 15 december 2023
  • Kapitaltillskott före emissionskostnader: 19,4 MSEK
  • Utspädning: ca 64% vid 100% tecknande
  • Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 15,5 MSEK
  • Teckningskurs: 0,70 SEK per Unit vilket motsvarar 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2: 7 januari - 21 januari 2025

Vanliga frågor om SensoDetect

Vilken marknadsplats är SensoDetect listade på?
Vem är företagets VD?
Vart kan man läsa mer om SensoDetect?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.